archiveren

Tagarchief: workshops

Weer terug in Nederland na een fantastische week en Academy Class in Temecula bij de Foundation For A Course in Miracles, kan ik alleen maar tot de conclusie komen dat ik ontzettend blij ben dat we gegaan zijn.
Het was vooral voor mij goed voor de verwerking van het overgaan van Kenneth Wapnick. Het was goed om te ervaren hoe hier mee wordt omgegaan bij de Foundation en vooral om te ervaren dat het uiteindelijk niet om Ken draaide, maar om de boodschap van de Cursus. Deze werd dóór hem heen uitgebreid, en dat gebeurt nog steeds onveranderlijk. Ken zei zelf altijd dat het niet om hem ging en hamerde er altijd liefdevol op dat het om de inhoud gaat en niet om de vorm.
En ja er was verdriet, zeker, het rouwproces is er gewoon, dat mag zeker niet worden ontkend en verdrongen. Echter het kan een transformerend verdriet zijn, waar men gewoon doorheen kan gaan aan de liefdevolle hand van de Heilige Geest en of Jezus, kortom onze Innerlijke leraar.
En dat werd door de mensen van de Foundation en door deze Academy Class gedemonstreerd op een geweldige manier.
Zeker, Ken kan niet worden vervangen, dat werd ons heel duidelijk verteld. Niemand kan Ken vervangen.
Echter, Ken wilde absoluut niet als speciaal gezien worden, maar hij was wel in zijn rol en taak hier in de droom uniek. En dat wordt zeker gemist.  Maar ja, als je dan de winkel binnenstapt bij de Foundation en al die boeken, cd’s en al het andere audio materiaal ziet dat uit zijn denkgeest is voortgekomen, dan weet je weer dat die uitbreiding van Liefde via Een cursus in wonderen gewoon door gaat voor minstens de komende 1000 jaar.
Bovendien zal alles wat al “af” is, inclusief nog enkele youtube videos etc. nog gepubliceerd worden, en daaronder valt ook het lang verwachtte ‘Journey Through The Textbook Of A Course In Miracles’. Maar alles wat niet echt ‘af’ is, zoals waarschijnlijk ook het boek over Freud, blijft ongepubliceerd. Althans dat is de huidige stand van zaken.

De mensen bij de Foundation zijn zich zeer bewust van hun taak en het volgen van de lijn die Kenneth Wapnick voorstond.
Deze lijn zal zeker niet verwateren.
En dat bleek ook duidelijk door de manier waarop aan de Academy Class gestalte werd gegeven.
Rosemarie LoSasso, Loral Reeves, en Jeffrey Seibert, (alle drie al decennia verbonden met de Foundation For Inner Peace) droegen ieder op hun eigen wijze de ware boodschap van de Cursus uit. Dat deden ze echt op een geweldige manier.
Dit was echter wel de laatste Academy Class in deze vorm.
Voortaan zullen er drie-daagse workshops gegeven worden van zondag t/m dinsdag. Aansluitend kunnen daarna de vaste woensdag en donderdag klassen gevolgd worden, zodat er toch een vijfdaags programma zal zijn.
Dit alles is terug te vinden op de website van de Foundation: http://www.facim.org/temecula-schedule.aspx

Het is dus zeker nog steeds de moeite waard workshops te volgen bij de Foundation.
Voor mij voelde het echt als even bijtanken in een omgeving waar Een cursus in wonderen echt wordt begrepen en wordt uitgelegd en niet wordt geïnterpreteerd, wat helaas ook gebeurt in de wereld, maar ja wat wil je in een wereld die gemaakt is om de Waarheid te verbergen. Aan ons in de hoedanigheid van de zich terugherinnerende denkgeest waakzaam te zijn op en de verantwoording te nemen voor al onze gedachtes en projecties door deze als vergevingskansen en vergevingsmateriaal te leren zien.
Dat is en blijft wat de Foundation For A Course In Miracles blijft onderwijzen daar ben ik van overtuigd. Ik zal dan ook zeker nog een keer teruggaan naar Temecula. Sowieso is het zeker geen straf in California te bivakkeren.

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

De winkel van de Foundation For A Course in Miracles.

 

In Een cursus in wonderen zelf staat nergens iets over het moeten volgen van workshops, lezingen of je aansluiten bij groepen. En toch noemt de Cursus zichzelf een cursus en is ook zo opgebouwd. En worden er overal workshops, lezingen enz. gegeven door zgn. leraren…

Wat bedoelt ECIW dan met onderwijzen?:

 

‘Onderwijzen is demonstreren.

Er zijn maar twee denksystemen, en jij demonstreert voortdurend je overtuiging dat óf het ene óf het andere waar is.

 

Van wat jij demonstreert leren anderen, en ook jij.  De kwestie is niet óf je wilt onderwijzen, want daarin is geen keus.  Je zou kunnen zeggen dat de cursus beoogt je een middel te verschaffen om te kiezen wat je wilt onderwijzen op grond van wat je wilt leren.

 

Je kunt niet aan iemand anders geven, maar uitsluitend aan jezelf en dat leer je door te onderwijzen. Onderwijzen is slechts het oproepen van getuigen om te getuigen van wat jij gelooft. Het is een methode van bekering.

 

Dat gebeurt niet alleen met woorden. Of je wilt of niet, elke situatie is voor jou een gelegenheid anderen te onderwijzen wat jij bent en wat zij voor jou zijn.

Niets meer dan dat, maar ook nooit minder. Het leerplan dat je opstelt wordt dan ook uitsluitend bepaald door wat jij denkt dat jij bent en door wat jij meent dat de relatie met anderen voor jou is. In de officiële onderwijssituatie houden deze kwesties misschien

totaal geen verband met wat je denkt te onderwijzen.

 

Toch is het onmogelijk de inhoud van welke situatie dan ook niet te gebruiken ten behoeve

van wat je werkelijk onderwijst en dus werkelijk leert. In dit verband doet de woordelijke inhoud van wat je onderwijst geheel niet ter zake.

Het kan ermee samenvallen, of niet.

 

Het is het onderwijs dat achter je woorden ligt dat jou onderwijst.

Wat je onderwijst versterkt slechts wat je over jezelf gelooft.

Het primaire doel ervan is twijfel aan jezelf te verminderen.

 

Dit betekent niet dat het zelf dat jij probeert te beschermen werkelijk is.

Maar het betekent wel dat het zelf dat jij als werkelijk beschouwt, hetgeen is wat je onderwijst.’ (H.Inl.1-2)

 

Dus onderwijzen doen we allemaal of we nu willen of niet.

 

‘Leraar en leerling zijn in het leerproces gelijk.

Zij zitten in dezelfde leercategorie, en als ze hun lessen niet delen, zal het hun aan

overtuiging ontbreken.’ (T4.I.1:2-3)

 

Wat is nu de ideale leraar/leerling (of therapeut/patiënt) relatie, dit wordt prachtig verwoord in ‘Aanvullingen op Een cursus in wonderen, Psychotherapie Doel, proces en praktijk.:

 

‘VII. De ideale patiënt-therapeutrelatie

Wie is nu de therapeut, en wie de patiënt? Uiteindelijk is iedereen beide. Hij die genezing behoeft, dient anderen te genezen. Geneesheer, genees uzelf. Wie anders valt er te genezen? En wie anders heeft genezing nodig? Elke patiënt die bij een therapeut komt biedt hem de gelegenheid zichzelf te genezen. Bijgevolg is hij diens therapeut. En elke therapeut dient van elke patiënt die naar hem toe komt te leren genezen. Hij wordt dus zijn patiënt. God heeft geen weet van afscheiding. Het enige wat hij weet is dat Hij één Zoon heeft. Zijn kennis wordt weerspiegeld in de ideale patiënt-therapeutrelatie. God komt tot hem die roept, en in Hem herkent hij Zichzelf.’ (P.2.VII.1:1-14)

 

En dat het ook hier wederom om vergeving gaat:

 

‘Het proces dat in deze relatie plaatsvindt is er feitelijk een waarin de therapeut in zijn hart de patiënt vertelt dat al diens zonden hem vergeven zijn, samen met de zijne. Wat kan het verschil zijn tussen genezing, en vergeving?’ (P.2.VII.3:1-2)

 

 

%d bloggers liken dit: