archiveren

Tagarchief: Margot Krikhaar

In case you forgot or just didn’t know, the first and the second book by Margot Krikhaar: Awakening in Love. The Spiritual Path of A Course in Miracles  and The Great Liberation. The Thought System of A Course in Miracles. are still available as a Kindle edition at Amazon. On top of that The Great Liberation is also available as a paperback book on demand edition at Amazon.
These two books are very accessible and timeless study material for all A Course in Miracles students around the world.

 

 

 

Also available via the web shop of Inner Peace Publications:
https://innerpeacepublications.nl/en/?post_type=product

 

 

Now available the translation of the second book of Margot Krikhaar:
The Great Liberation. The Thought System of A Course in Miracles – Margot Krikhaar (Kindle edition)/

or as epub.

Beautiful translated by Rogier F. van Vlissingen with assistance of proofreaders, Lenore Dittmar and Cynthia Bove.

Text on the back cover:

The Great Liberation
The Thought System of A Course in Miracles.

A Course In Miracles is a spiritual path that leads you to awakening step by step. “The Course” teaches you to discern the ego in your thinking, and as a result you can make a radical, 180-degree turn in your perception. This changeover from fear to love – the miracle – helps you leave the ego behind completely in the end. You are not the separated false self you thought you were. The awareness of oneness returns.

The Great Liberation treats the theoretical foundation of A Course in Miracles in a way that makes it readily accessible to all. In a clear and engaging manner, Margot Krikhaar describes the Course as a non-dualistic teaching that has both a metaphysical level and a practical level. She sheds light on several major themes that run through the Course in their context and interdependence—our reality in God, the myth of the ego, the illusory origins of the world of time and space, and the world and the body as seemingly separate entities. The dynamics of the ego are also explored in depth, as is the Holy Spirit’s path of forgiveness. Finally, the book deals with various misconceptions and pitfalls that can arise if the basic principles of the Course are disregarded.

An understanding of the metaphysics, the philosophical foundation of A Course In Miracles, is necessary in order to be able to successfully apply its practical path of forgiveness. But theory and practice cannot be separated. In perusing this book, the reader becomes engaged with the practice of forgiveness, which unmasks and exposes the illusory roots of what we call our existence and our self and reveals them to be a dream. This book provides an excellent basis for learning to practice forgiveness in a more thoroughgoing fashion.

 

Ik laat Margot Krikhaar hier ook even aan het woord, want ook zij heeft over ‘haat’ en ‘zelfhaat’ geschreven in haar tweede boek ‘De grote bevrijding’ op pagina 68 in het hoofdstuk 5.4 Het ontstaan van het valse zelf:

De drie lagen van het zelfbeeld

Ons zelfbeeld is opgebouwd uit drie lagen, waarbij elke laag de verdediging vormt van wat eronder ligt. Deze drie lagen worden gevormd door (1) zonde, schuld en angst, (2) dader/aanvaller, (3) slachtoffer/gezicht van onschuld (zie figuur 7: De drie lagen van het zelfbeeld). Het lichaam wordt gebruikt om dit zelfbeeld uit te drukken. De onderste laag is schuld en angst. Zoals we zagen komt deze schuld voort uit de afscheidingsgedachte, en gaat schuld altijd gepaard met angst.
Schuld en angst vormen de verdediging tegen ons ware Christus Zelf dat eronder schuilgaat. Het is het eerste (innerlijke) ‘schild van vergetelheid’ van het ego (zie paragraaf 4.3). In deze laag zit naast schuld en angst ook verdriet:
verdriet om de onschuld die verloren lijkt te zijn (zie P2.IV.1:7).
De volgende laag, die bovenop de schuld en angst ligt, is die van daderschap of aanval. Schuld moet vanuit het ego naar buiten worden geprojecteerd.
Dit leidt tot aanval op anderen door hen als schuldig en onwaardig te zien, en daarmee ‘een aanval waard’. Dit gaat altijd met haat en woede gepaard.
Deze agressieve aanvallen worden vervolgens ook weer afgedekt, en hiervoor dient de derde verdedigingslaag. Dit is de bovenste laag, waarmee we ons aan anderen laten zien. Deze laag bestaat uit slachtofferschap of “het gezicht van de onschuld” (T31.V.2:6).
Vanuit dit deel van het zelfbeeld voel je je slachtoffer van de ‘schuldige’ en ‘vijandige’ anderen die jou naar jouw mening iets willen aandoen en voortdurend bedreigen. Of je voelt je slachtoffer van wereldse of lichamelijke factoren buiten jouw controle. Het gevoel van bedreigd worden door anderen of situaties komt uitsluitend voort uit je eigen schuldprojecties, maar deze zijn uit het bewustzijn gewist. De innerlijke schuld is nu buiten je geprojecteerd en lijkt helemaal niets meer met jouzelf te maken te hebben. Jij kan er niets aan doen, zo lijkt het; je wast je handen in onschuld en lijdt door de schuld van anderen. Deze laag gaat gepaard met gevoelens van machteloosheid en frustratie, met afzijdigheid (je willen afkeren van anderen of van de wereld, of juist heel veel afleiding zoeken in de wereld), en vaak ook met verdriet. Maar dit zijn krokodillentranen: het verontwaardigd ‘lijden’ om anderen te beschuldigen van wat jou is ‘aangedaan’, terwijl de eigen projectie hevig ontkend wordt. En uiteraard roept dit idee van slachtofferschap ook woede en angst op.

Schuld is het fundament van het zelfbeeld, en dat is dan ook wat we diep van binnen zullen voelen zolang we met ons afgescheiden ‘ik’ geïdentificeerd blijven. Schuld voelen is een regelrechte kwelling en dat is uiteraard de redden dat het ego het uit alle macht probeert te ontkennen en projecteren. Maar omdat hij daarmee niet echt verdwijnt, blijft hij wel degelijk voelbaar en komt meestal bij de minste of geringste aanleiding tevoorschijn.
De ontologische afscheidingsschuld ervaren we psychologisch – op het niveau van het individuele zelf – vooral als zelfhaat. Bij zelfhaat kun je denken aan gevoelens van minderwaardigheid, tekortgeschoten zijn, ontoereikendheid, falen, onzekerheid en zelftwijfel. We kennen het ook als schuldgevoelens over allerlei zaken die we menen ooit verkeerd gedaan te hebben. Maar het basisgevoel van schuld gaat nog veel verder dan het gevoel iets verkeerds gedaan of gezegd te hebben. Het is een diep gevoel van verkeerd zijn. De basis van ons valse zelf is dus een diepgaand en kwellend gevoel van in de kern volkomen verkeerd en fout zijn. Het egozelf is als gevolg hiervan een diepe ervaring van kleinheid, iets wat soms wordt gecompenseerd door wat de Cursus ‘grootheidswaan’ noemt. Kleinheid (minderwaardigheid) en grootheidswaan, waarbij de pijn en angst overschreeuwd worden door verschillende vormen van stoerheid, flinkdoenerij of arrogantie, worden zo twee egokanten die elkaar voortdurend kunnen afwisselen, afhankelijk van de situatie.

“Grootheidswaan is altijd een dekmantel voor wanhoop. Het is iets hopeloos, omdat het niet werkelijk is. Het is een poging om je kleinheid te compenseren, gebaseerd op de overtuiging dat die kleinheid werkelijk is” (T9.VIII.2:1-3).

http://acimnabraham.blogspot.com/2013/08/margot-krikhaar-on-money.html?spref=fb
(By Rogier F. van Vlissingen)

Temptation has one lesson it would teach, in all its forms, wherever it occurs. It would persuade the holy Son of God he is a body, born in what must die, unable to escape its frailty, and bound by what it orders him to feel. It sets the limits on what he can do; its power is the only strength he has; his grasp cannot exceed its tiny reach. Would you be this, if Christ appeared to you in all His glory, asking you but this:

Choose once again if you would take your place among the saviors of the world, or would remain in hell, and hold your brothers there. (ACIM:T-31.VIII.1)

Recently, I hosted a group reading on a webinar of Margot Krikhaar’s article “All the Money Belongs to Everyone,” and it was recorded and is now available on YouTube: Discussion of Margot Krikhaar’s Money Article.

The first and most obvious thing is that the whole topic of money is rife with opportunities for level confusion, yet, even the records we have of Jesus’s teaching outside the Course are pretty clear: Give to Caesar what is Caesar’s. That was always clear, except it becomes a lot clearer when you understand the concept of levels in the Course. As Margot says in the introduction, she came to realize in her work in the corporate world (healthcare), that issues about money are not at all about money but about the content behind it, and about the attachments and attitudes of people. Money of course in the world is very involved with individual survival, and our attitudes towards it are a reflection of that. Thus the confusion is that we’re having money problems, which are a wonderful distraction from the one real problem we do have: we have chosen the wrong teacher, and money or any other issue in the world are just a distraction to keep us from ever looking at that one faulty decision we made in the mind.

Ken Wapnick’s little book on Form versus Content, Sex & Money also focuses on the temptations for level confusion by the ego’s two favorite topics, sex and money. Both of these present us with endless problems and challenges that root our attention in the world, as they appear central to our survival, and have almost unlimited power to distract us from making the one decision in the mind, to choose once again, to dump the teacher of folly (the ego), and to choose the voice of the Holy Spirit for our guide, as the opening quote above suggests. In short, money and sex are merely ego topics par excellence, but no different than many other opportunities for distraction, and every problem we face invites us into an opportunity for choice, and the choice is always between moving the deck chairs on the Titanic with the ego (changing the form), or changing the content, by shifting to the Holy Spirit for our guidance, which is the miracle.

As Margot insightfully points out in her article, it makes no difference if the money is yours or not, for even being in apparent control of money for another party, or in an organization, provides opportunities for abuse of power that reinforce the ego’s agenda. It also makes no difference if your issues are simply managing money, or the lack of it. Both are simply opposite sides of the same coin. It gets even funnier when people have power struggles over money in the not for profit world. And naturally, although Margot does not mention it, the Marxist solution attempt is faulty also, since to focus on the distribution of the physical means, the money itself, eventually does not solve the problem – it is merely another way of moving the famous deck chairs. The only thing that does solve the problem is changing teachers, and choosing the miracle over the ego’s madness, at which point we simply handle our money or lack of it in an unselfish manner and stop reinforcing the ego, and heaping on more guilt all the time.

From my own recollection, during my time in the corporate world, I remember an interview with some woman who was struggling through the financial aftermath of a stellar career that had been abruptly ended, and among other things getting some financial counseling. She had been making over a million dollars a year (in the eighties), and her attitude in her own words was: “I thought that money was the stuff people throw off the back of trains.” While she was good at managing other people’s money, not so her own. Only later, with my experience with the Course, did all of this start to make any sense, including my own keen awareness during periods of relative affluence, that money does not make you happy, and that I frequently felt guilty buying things I thought I richly deserved (listening to the ego!), which is exactly what the ego wants: to keep us feeling guilty. Guilty that we do have money, guilty that we don’t have money, and everything in between, as long as the guilt increases, the ego is still in charge.

In short, the whole point is that everything becomes easier if we learn to listen to the Holy Spirit instead of to the ego, including all the thorny issues of money and sex. Ken Wapnick has also frequently commented when people think the Course is not practical, and/or you could not be a Course student and run a business effectively, that the opposite is often the case, for if you are truly coming from your right mind and following the guidance of the Holy Spirit, you are not going to get side-tracked by all of the ego’s emotional blackmail and games, and see through the issues, and instead of getting confused (level confusion), by focusing on the apparent problems on the level of form and effect (money), you will be focused on the issues behind the appearances at the level of cause. By following the guidance of the Holy Spirit, you will remain the voice of reason in the midst of the wildest storms, which is the only way you can truly handle situations in a way that serves everyone’s highest interest, and therefore does not create more guilt, but clears up the ego’s obfuscations instead.

%d bloggers liken dit: