archiveren

Tagarchief: JOW

Lees op het xanga blog van Rogier een prachtig stuk over schaamte en onschuld: ‘Simple Innocence’ geschreven naar aanleiding van het bericht dat de EO met een programma komt onder de titel ‘Loopt een man over het water…’ en waarin stand-up comedians hun licht laten schijnen over Jezus. En ik de voormalig direkteur van de EO hoorde verkondigen dat we moeten bidden voor Arie Boomsma en de EO en dat het geen pas heeft je in het bijzijn van Jezus te ontkleden. (Een heerlijke ENDI )
Dit deed Rogier die in zijn boek ‘Closing the Circle’ schrijft over de Thomas Logia, onmiddelijk denken aan Logion 37:

‘Wanneer je zonder schuld je kleren uittrekt en je ze als kleine kinderen onder je voeten legt en erop trapt, dan zul je de zoon van de ene levende zien en niet bang zijn.’

‘When you take your clothes off without guilt, and you put them under your feet like little children and trample them, then you will see the son of the living one and you will not be afraid.’

(Ook terug te vinden in ‘Jouw onsterfelijke werkelijkheid’ van Gary Renard op blz. 182)
Wat Rogier hier over schrijft kan je lezen onder: http://rogierfvv.xanga.com/708370528/simple-innocence/

      

Ik ben jij en jij bent ik, alter-ego’s telkens weer slechts één nietig dwaas idee, waarom de Zoon van God vergeet te lachen en het ineens een heel serieus idee wordt..

 

Het Zoonschap, onveranderlijk en héél, één in God.

Een flits van ‘wat als…?’ en dat wat is splitst zich in een vraag en een antwoord dat zich steeds verder afkeert van de vraag. Dat wat is wordt een begin en een eind, schijnbaar twee verschillende dingen die van elkaar vervreemd raken en een schijnbaar onontwarbare kluwen aan tegenstellingen veroorzaakt, die een oneindige reeks van vragen oproept die op zoek gaan naar antwoorden die schijnbaar van hun bron zijn afgedreven en onvindbaar lijken.

En dit heeft niet ‘ooit’ plaatsgevonden dit vind ieder NU moment plaats en is derhalve een keuze die elk NU moment gemaakt wordt.

De ene Zoon van God droomt zich apart van zijn Bron, ‘wat als…?, wat als…?’ en bij iedere ‘wat als?’, plopt er weer een schim op, het ene ego splitst zich op in miljoenen alter egootjes miljoenen vragen drijven af van het antwoord, zich in totale vervreemding afvragend: waarom, waarom, waarom???

 

Zoals in het Thomas evangelie staat te lezen in logion 18:

 

De volgelingen zeiden tot J: ‘Vertel ons hoe ons einde zal zijn.’Hij zei: ‘Hebben jullie dan het begin gevonden, dat jullie nu het einde zoeken? Want waar het begin is zal het einde zijn. Gelukkig is degene die aan het begin staat: Hij zal het einde weten en de dood niet proeven,’

(uit: JOW, Pursah evangelie van Thomas, pag.181, of uit: CTC pag. 91)

 

Is er een antwoord op elke vraag?

Ja er is maar één oorzaak en maar één gevolg, daarom maar één vraag en maar één antwoord.

De oorzaak is altijd afscheiding, het antwoord altijd Vergeving.

 

Correctie heeft één antwoord op dit alles en op de wereld die hierop berust:


Je ziet slechts interpretatie voor de waarheid aan.
En je vergist je. Maar een vergissing is geen zonde, en de werkelijkheid is door jouw vergissingen niet van haar troon gestoten. God regeert voor eeuwig, en alleen Zijn wetten heersen over jou en over de wereld.
Zijn Liefde blijft het enige wat er is. Angst is een illusie, want jij bent zoals Hij.

(ECIW H18.3:6-12)

 

 

 

Dit blog kan je kijk op de wereld die je denkt te zien en te kennen totaal op z’n kop zetten, je bent dus gewaarschuwd.

Dit blog gaat o.a. over de Amerikaanse schrijver Gary Renard, over zijn boeken die gaan over de totale ommekeer in zijn eigen leven als gevolg van een merkwaardige gebeurtenis die als volgt beschreven staat achterop zijn eerste boek:

De verdwijning van het universum

‘Hoe zou jij reageren als je rustig zittend in je huiskamer plotseling werd geconfronteerdmet de verschijning uit het niets van een mysterieus koppel, dat je doodleuk meedeelt dat ze “verheven meesters” zijn, die gekomen zijn om jou de schokkende geheimen van het bestaan te onthullen en je de wonderbaarlijke kracht van gevorderde vergeving te leren.112 bellen? Een therapeut bellen? Of een pizza bestellen.

 

Toen dit Gary Renard overkwam in 1992, koos hij ervoor naar het duo op zijn bankstel te luisteren (en veel onbetamelijke vragen te stellen). Het resultaat is dit opzienbarendeboek: zeventien geestelijk uitdagende en alle bekende padente buiten gaande gesprekken gedurende een tiental jaren, die het leven van de auteur een totaal andere richting gaven, en de wereld een compromisloze spirituele leer schonken die is voorbestemd de geschiedenis van de mensheid te veranderen.’

 

Dit boek en ook zijn tweede boek Jouw onsterfelijke werkelijkheid neemt ons mee op een reis achter de wereld die we zo goed denken te kennen en waar we zo vertrouwd mee zijn. Maar waarin velen van ons toch altijd een vaag gevoel van zich niet helemaal thuis voelen ervaren. Een reis die we samen maken met Gary door zijn ervaringswereld die ook de onze zal blijken te zijn als we steeds dieper mee worden gevoerd tot in de diepste spelonken van onze denkgeest. Waar we geconfronteerd worden met onze angsten, onze blokkades die ons beletten werkelijk te leven en te zijn wie we in wezen Zijn. Gary laat ons zien zonder hoogdravende, vage en ingewikkelde intellectuele spirituele taal te gebruiken hoe we middels het pad van vergeving aan de hand van onze innerlijke leraar weer bij ons Zelf terug kunnen komen waar we in werkelijkheid nooit zijn weggeweest.

De bron van waaruit deze leer komt is Een cursus in wonderen.

Een zeer directe compromisloze, ondualistische snelweg naar de Waarheid.

 

In dit blog beschrijven Rogier Fentener van Vlissingen en Annelies Ekeler, hoe het werken aan de vertaling ook hen meevoerde in dit totale compromisloze vergevingsproces en besloten deze ervaring te delen met geïnteresseerde die een gezonde aversie hebben tegen het vaak zweverige en mooi makende nog verder in de droom verzinkende new age gebeuren. Wat eigenlijk niets anders is dan het ontlopen van de waarheid zoals het vluchten in drank, drugs, sex, eten en wat al niet ons ook aanbied. Ware spiritualiteit vereist moed, doorzettingsvermogen en een hele hoop bereidwilligheid en durf al je angsten onder ogen te zien en vervolgens te vergeven. Dan krijgt het wonder van het ‘anders’ kijken een kans. En hiervoor hoeft niets opgeofferd te worden, integendeel alles zal sterker intenser beleefd worden met veel meer plezier, niet meer als vervanger van leegte maar een vol beleven in geluk en vrijheid.

Annelies

 

Rogier’s Engelstalige blog:

http://www.xanga.com/RogierFvV/profile/

 

 

 Zoals ik in het vorige bericht al vermeldde verhaalt dit blog over een proces. Een proces waarin wij onze ervaringen delen die wij doormaken tijdens het vertalen en werken aan de boeken waar wij samen bij betrokken zijn. Een proces waarin het universum zal verdwijnen, we onze onsterfelijke werkelijkheid ontdekken en waarin we ontdekken dat de liefde niemand heeft vergeten, De weg naar de waarheid vindend via het proces van het afbouwen van het ego waardoor uiteindelijk de cirkel rond zal zijn en de ware boodschap van “J” duidelijk zal worden: “Teach only Love”, “Onderwijs enkel Liefde”.

 

          RenardLiefde400            

 

Zoals je aan de covers kunt zien zijn twee van de 5 boeken al in het Nederlands vertaald.

Aan het derde boek van Gary Renard wordt nog gewerkt en zal uitkomen onder de titel ‘De Liefde heeft niemand vergeten’ (DLHNV) uitgegeven door Altamira-Becht.

Het vertaalproces van het boek Take me to truth. Undoing the ego, door Nouk Sanchez en Tomas Vieira, is onlangs begonnen.

Dit boek zal uitkomen onder de titel ´De weg naar waarheid. Het afbouwen van het ego.´ (DWNDW) uitgegeven door Synthese.

Het boek ´Closing the circle.´  (CTC)door Rogier Fentener van Vlissingen is nu nog alleen in het Engels te verkrijgen, maar loopt als rode draad door het hele persoonlijke afbouw/vergevings-proces heen en is uitgegeven door O-Books.

Annelies

 

Rogier’s Engelstalige blog:

http://www.xanga.com/RogierFvV/profile/

 

 

“De Liefde is niemand vergeten”.

Afgekort: DLHNV, zoals het eerste boek De verdwijning van het universum al snel bekend stond onder de afkorting: VU en het tweede boek Jouw onsterfelijke werkelijkheid als JOW.

En nu dan alweer het derde boek De Liefde is niemand vergeten.

Intrigerende titel alweer.

Eerst leren we dat het universum wat we kennen inclusief onszelf een droom is en dat we door middel van ware Vergeving zullen ontwaken uit die droom.

Vervolgens is het goede nieuws dat ontwaken slechts betekent dat we wakker zullen worden in wat we werkelijk zijn en wat nooit kan verdwijnen.

En tenslotte dat we allemaal zullen ontwaken, omdat de werkelijkheid één is en er dus niemand vergeten kán worden.

Dat woordje vergeten roept bij mij onmiddellijk de herinnering op aan die beroemde sleuteltekst in Hoofdstuk 27.VIII. De ‘held’ van de droom: 6:2 om precies te zijn:

‘In de eeuwigheid, waar alles één is, sloop een nietig dwaas idee binnen waarom de Zoon van God vergat te lachen. Door dit te vergeten werd de gedachte een serieus idee, in staat tot zowel verwezenlijking als werkelijke gevolgen.’

Maar zoals de titel van deze paragraaf aangeeft gaat het om een droom en zijn wij niet de droom, maar dromen hem.

Als we dat nou maar niet steeds zouden vergeten dan zouden we er misschien ook om kunnen lachen. En beseffen dat het onmogelijk is om dromen van afscheiding te dromen, die door ze serieus te nemen en te vergeten erom te lachen als erg angstig worden ervaren. En ja dan zijn we gewoon vergeten dat het eigenlijk onmogelijk is werkelijk los te kunnen zijn van Liefde.

Liefde met een hoofdletter L dan wel, dus ondualistisch en volmaakt één in God.

Om onze vergeetachtigheid nog een beetje te maskeren is er ook in de droom een surrogaat voor Liefde, namelijk liefde. Speciale liefde noemt de Cursus dit. Dat lijkt heel verrukkelijk, plezierig, gelukzaligmakend, totdat er iemand met z’n fikken aanzit het afpakt of er iets tussenkomt, dan slaat deze vorm van liefde onmiddellijk om naar de andere kant van de ego medaille: haat. Gedonder in de zandbak!

En ontstaat het verlangen naar dat fijne prettige gevoel en voordat we het beseffen staat ons hele leven in het teken van het zoeken naar liefde en het vermijden van alles wat dat in de weg lijkt te staan en zie daar de ultieme verslaving is geboren. En een oneindig vicieuze cirkel van dualiteit is ontstaan. En zijn we totaal vergeten dat we eigenlijk bezig zijn ons te herinneren wat we vergeten zijn en dat is dat de Liefde niemand vergeten heeft.

%d bloggers liken dit: