archiveren

Tagarchief: inner peace publications

Beste lezer,

Het is op dinsdag 10 maart van dit jaar precies 10 jaar geleden dat ik uitgeverij Inner Peace Publications aanmeldde bij de Kamer van Koophandel.
De aanleiding voor het oprichten van deze uitgeverij was dat Margot Krikhaar een uitgever zocht voor haar boek, “Ontwaken in liefde. Het spirituele pad van Een cursus in wonderen”. Helaas was toen (en ook nu nog) de markt voor Cursusgerelateerde boeken niet rendabel genoeg voor de grote uitgeverijen. Margot en ook ik nadat ik het manuscript gelezen had, vonden dat dit boek absoluut uitgegeven moest worden. Uiteindelijk besloot ik in overleg met Margot om speciaal hier voor een uitgeverij op te richten, en samen bedachten we de naam “Inner Peace Publications”.

Vanaf 10 maart 2010 kon het werk aan het uitgeven van “Ontwaken in liefde” van start gaan. En al vrij snel daarna, op 27 juni 2010, vond in Soest de feestelijke presentatie plaats van Margots eerste boek. In januari 2012 kwam haar tweede boek “De grote bevrijding. Het denksysteem van Een cursus in wonderen” op de markt, en in februari 2014 verscheen postuum haar derde en laatste boek “Ik ben niet een lichaam. Persoonlijke notities over ziekte en sterven in het licht van Een cursus in wonderen”. Margot overleed op 23 mei 2013.

Dat alle drie de uitgaven nog steeds behulpzaam zijn voor studenten van Een cursus in wonderen, blijkt wel uit de nimmer aflatende interesse voor haar boeken. Ook nieuwe generaties cursusstudenten worden er toe aangetrokken Margots boeken te lezen.
Binnenkort is haar eerste boek “Ontwaken in liefde” zelfs toe aan een derde druk.

Naast de boeken van Margot begonnen we ook al snel met het opnieuw uitbrengen van het boekje “Inleiding tot Een cursus in wonderen” van Kenneth Wapnick  en besloot ik toestemming te vragen aan Kenneth Wapnick om de kleine boekjes uit de serie “Een cursus in wonderen in de praktijk” te mogen laten vertalen.
En aldus geschiedde, IPP heeft inmiddels 5 kleine boekjes van Kenneth Wapnick in Nederlandse vertaling uitgegeven.
En er volgden nog meer Cursus gerelateerde boeken in de lijn van Kenneth Wapnick; van schrijvers als Gary Renard: “Jezus & Boeddha” en ook het eerste boek van Cindy Renard: “Een cursus in gezondheid en welzijn”.
Naast vertalingen is er ook van oorsprong Nederlandse werk (zoals dat van van Margot Krikhaar), het boek van Jan-Willem van Aalst: “Wonderen of waan”.
Jan-Willem is tevens de vertaler van “De boodschap van Een cursus in wonderen”  het eerste gróte werk van Kenneth Wapnick dat IPP zal uitgeven. Het bestaat uit twee delen: DEEL I Allen zijn geroepen, DEEL II Weinigen verkiezen te luisteren. Deze uitgave is in de afrondingsfase en zal begin mei uitkomen.

Uitgeverij Inner Peace Publications hoopt nog voor lange tijd deze tijdloze behulpzame boeken te mogen en kunnen uitgeven met als doel het ondersteunen van Cursusstudenten op het wonderlijke pad van Een cursus in wonderen.

De boeken van Margot en alle andere schrijvers zijn te vinden in de webwinkel van Inner Peace Publications:
www.innerpeacepublications.nl

WonderenOfWaan_v1

 

Wonderen of waan

Een gids over concepten in Een cursus in wonderen
Auteur: Jan-Willem van Aalst

“Wie, die zich door Gods liefde gedragen weet, kan de keuze tussen wonderen en waan moeilijk vinden?” Een cursus in wonderen, een zelfstudie programma om innerlijke vrede te bereiken, nodigt de ‘student’ uit om onze dagelijkse onbewuste psychologische cyclus van aanval en verdediging te doorzien voor wat die is. Niet alleen toont Een cursus in wonderenons hoe wij denken en hoe we vervolgens daar naar handelen, maar vooral ook waarom. Dit biedt ons de kans om het doel van ons leven te wijzigen van waan naar wonderen, dat wil zeggen, van veroordeling naar liefde, door het beoefenen van onvoorwaardelijke vergeving, de ‘koninklijke weg’ naar innerlijke vrede.
Deze gids neemt de lezer bij de hand naar een vollediger begrip over hoe belangrijke concepten zoals liefde, gebed, dood, leven, Christus, ego, en vergeving gebruikt worden in dit spirituele leerprogramma. Mogelijk stelt dit studenten van Een cursus in wonderen in staat om de essentie van de boodschap eerder te doorgronden, en deze vervolgens in het dagelijks leven concreet toe te passen, waarmee zij hun spirituele reis bespoedigen.

Over “Wonderen of waan”, van de (Engelstalige) online discussiegroep die er de inspiratie voor vormde:
“Veel mensen die meer over de Cursus willen weten voordat ze er serieus tijd in gaan investeren, voelen zich ontmoedigd door de moeilijke en abstracte formuleringen in de tekst, en laten het boek voor wat het is. We hebben een gids zoals deze nodig om mensen een minder veeleisende inleiding te bieden op dit gedachtegoed. Zodra ze eenvoudig kunnen begrijpen hoe bestaande concepten op een andere wijze gebruikt worden, bereiden ze zich beter op hun reis in de Cursus voor. Ik zie dit als een bijzonder behulpzaam en broodnodig boekje.” – Patrick Madden, M.D.

 

Dr. Ir. Jan-Willem van Aalst (1970) woont in Zeist en werkt als zelfstandig adviseur op het gebied van kennismanagement en geografisch informatiemanagement. Daarnaast is hij een gids voor spirituele ontwikkeling. Hij is student van Een cursus in wonderen  sinds 2004.

 

Aanbeveling van Willem Glaudemans:

Lees dit boek als beginnende of gevorderde Cursus-student, omdat het je voor eens en voor al duidelijk maakt waar deze Cursus in de diepte over gaat. Het helpt je om de fundamenteel nondualistische metafysica in één klap helder te krijgen en allerlei misvattingen over de werkelijke boodschap van de Cursus in je denkgeest ongedaan te maken. Dat is de grote waarde van dit boekje. Het staat in de betrouwbare lijn van Ken Wapnick, wiens onvolprezen uitleg steeds door deze bladzijden heen klinkt.

Natuurlijk zouden er nog andere termen en begrippen uit de Cursus toegelicht hebben kunnen worden, maar met de keuze van deze zeventien is er op wonderlijke wijze toch een totaalbeeld geschetst. En het goede is dat dit bovendien steeds verbonden wordt met onze dagelijkse wandel in deze wereld.

Willem Glaudemans

 

Aanbeveling van Gary Renard:

Dit boek van Jan-Willem van Aalst is een prachtige samenvatting van de kernbegrippen in Een cursus in wonderen; zeer behulpzaam bij het beter begrijpen van de betekenis van deze nondualistische leer. Alle essentiële elementen komen hier samen, waarbij de auteur vooral ingaat op het kernthema van de Cursus: het doorgronden en toepassen van ware Vergeving. Wij bevelen dit boek zeer aan als nuttige aanvulling op de leer van de Cursus.

Gary Renard
Cindy Lora-Renard

 

Review te lezen bij Bol.com:

“Van het lezen van dit boekje word ik erg blij. Wat een heerlijk duidelijke toelichting op concepten uit Een cursus in wonderen. Echt een aanwinst!”

 

 

 

VvI_Cover_k

 

Vorm versus inhoud: seks en geld

Auteur: Kenneth Wapnick

Dat bijna de hele wereld zich hoofdzakelijk met de kwesties seks en geld bezighoudt, is terug te voeren op de verborgen agenda van het ego in onze denkgeest – met name zijn plan om ons gehecht te houden aan het lichaam en de wereld, zodat we nooit de werkelijke bron van pijn en conflict kunnen bereiken, en dat is de beslissing van de denkgeest om zijn afscheiding van God in stand te houden, maar er niet verantwoordelijk voor te worden gehouden. Binnen de context van de principes van het ego en zijn leer van speciaalheid en gescheiden belangen, kunnen zowel seks als geld gezien worden als vormen van gedrag die uitdrukking geven aan de inhoud van onze denkgeest. Dit boekje richt zich daarom op het vaststellen van de inhoud die aanleiding geeft tot de schuld, het conflict, de mythen en de obsessie die met seks en geld verbonden zijn. Vergeving stelt ons in staat onze aandacht te verschuiven van de complexiteit van het gedrag naar de eenvoud van het doel. Zo worden seks en geld, die de uitdrukking zijn geworden van het tot schuld leidende denksysteem van het ego van de één of de ander, van doel veranderd om het genezende principe van de Heilige Geest te weerspiegelen van samen, of helemaal niet.

Niets zo verblindend als de waarneming van vorm.
Want het zien van vorm betekent dat begrip aan het zicht is onttrokken.

 

p.s. we stellen reviews erg op prijs!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misschien zijn er mensen die zich afvragen hoe het met uitgeverij Inner Peace Publications gaat. Een vraag die ik als binnenkomertje gebruik om te vertellen dat het goed gaat. Momenteel zijn de vertalers druk met de vertaling van “Form Versus Content. Sex and Money” van Kenneth Wapnick. Het proces bevindt zich in het stadium van het corrigeren van de vertaling en zal daarna gereed zijn om naar de opmaak te gaan en daarna naar de drukker.
Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de vertaling van “The 50 Miracle Principles of A Course in Miracles”, van Kenneth Wapnick.
Voor volgend jaar staat de vertaling van “The Healing Power of Kindness. Volume one and two” van Kenneth Wapnick in de planning.
Ik onthoud mij liever van het precies noemen van een datum van verschijning. De vertalers doen hun vertaalwerk naast hun dagelijkse banen en kunnen er niet fulltime aan werken.
Ik zeg dan ook altijd de boeken zijn klaar als ze klaar zijn niet eerder en niet later, altijd precies op tijd 😉

Ondertussen zijn alle titels die IPP heeft uitgebracht nog op voorraad.
Het zijn stuk voor stuk boeken die niet gedateerd zullen raken en door hun tijdloosheid altijd behulpzaam zullen blijven voor iedere denkgeest die er klaar voor is verder te kijken dan z’n ego neusje lang is.
Zie:
Inner Peace Publications

Vandaag in Amersfoort op de eerste zondag van de maand bijeenkomst van St. Miracles in Contact, het nieuwe boekje ‘Je vlucht voor liefde loslaten. Van dissociatie naar acceptatie van Een cursus in wonderen’, van Kenneth Wapnick mogen presenteren en mocht ik voor de lezing van Koos Janson even Inner Peace Publications onder de aandacht brengen. Een dag om dankbaar voor te zijn…

IPP presentatie nav het uitkomen van het boekje 'Je vlucht voor liefde loslaten',  van Kenneth Wapnick. Samen met André  en Do die het boekje hebben vertaald

IPP presentatie nav het uitkomen van het boekje ‘Je vlucht voor liefde loslaten’, van Kenneth Wapnick. Samen met André Uittenbogert en Do van der Steen, die het boekje hebben vertaald

20150301_163452 20150301_163751

 

Een leven geen geluk

Het is zover, de vertaling van ‘Absence From Felicity. The Story of Helen Schucman and Her Scribing of A Course in Miracles’, in het Ned.: ‘Een leven geen geluk. Het ontstaan van Een cursus in wonderen. Een biografie van Helen Schucman.’, uitgegeven door AnkhHermes in samenwerking met Miracles in Contact en Inner Peace Publications is eindelijk een feit.
En het was het wachten meer dan waard!

Kenneth Wapnick - Een leven geen geluk

%d bloggers liken dit: