archiveren

Tagarchief: afscheiden

De “echte vrijheid” om te kiezen is gelegen in de keuze te kiezen tegen het ego (de keuze voor zonde, schuld en angst, oftewel voor de onjuist gerichte denkgeest) en vóór de Heilige Geest (de keuze voor Liefde, Waarheid, Eénheid, God oftewel voor de juist gerichte denkgeest).

Dat is de enige keuze die gemaakt kan worden, binnen het concept: de droom, de illusie. Waarbij aanvaard wordt dat dan tegelijkertijd de keuze voor het egodenken volledig illusoir en daardoor volledig zinloos en onmogelijk is.

De enige overgebleven ware keuze, nog steeds binnen het concept van de droom, die van vóór Heilige Geest (juist gericht denken) is het logische gevolg van volledig oordeelloos inzien (doordat de (ego) angst verdwenen is) dat wordt ingezien dat de keuzen die tot nu toe gemaakt werden zonder waarde waren en alleen tot doel hadden af te scheiden van Waarheid, een onmogelijke en zinloze keuze, de keuze voor zinloze dromen van bedrog en illusies.

En het enige zinvolle wat overblijft aan de keuze voor het egodenken, zolang er nog ervaren wordt in de droom, is elke egogedachte+projectie als vergevingsmateriaal en vergevingskans te zien, en er op te vertrouwen dat de rest, de effecten vanzelf zullen volgen.

Ik bedenk met net dat de reden waarom we ons zo makkelijk identificeren met wat we bijvoorbeeld in een film zien, of op tv, is, omdat we denkgeest ZIJN, grenzeloze denkgeest, onmogelijk in staat zich werkelijk af te scheiden. En daarom is identificeren met iets of iemand in een film, maar dus ook in de film die we ons dagelijkse leven noemen, zo natuurlijk voor ons, daarom moeten we wel één (denk)geest zijn, die zich enkel en alleen inbeeldt dat deze een lichaam is te midden van andere lichamen, maar niet in staat is zich werkelijk los te maken, omdat de geest altijd één blijft en nooit kan veranderen in iets wat zich kan afscheiden.

%d bloggers liken dit: