Zoekresultaten

Onpersoonlijk

De ware betekenis van onpersoonlijk. Hoe kan de persoonlijkheid onpersoonlijk worden. Dat voelt als verlies, als totale eenzaamheid, verlatenheid, in de steekgelaten, niet erkend worden, onbelangrijk zijn, ontkend worden, vernedering, de ultieme straf, breken, overgeven aan macht, gedwongen te buigen, onderwerpen, slaaf worden, slachtoffer, prooi, totale ondergang en vernietiging, zij of ik. En dit laatste …

Lees Meer

De aloude vraag “waartoe zijn wij op aarde” heeft verschillende lagen.Zoals ECIW ons leert zijn woorden dubbel verwijderd van Waarheid.Dus ook deze vraag is dubbel verwijderd van Waarheid.Het lijkt een logische vraag, niets mis mee opzich denken we.Tot we doorzien dat de vraag geen vraag is maar een vaststelling.De vraag impliceert dat er een wereld …

Lees Meer

“Ik voel nooit onvrede om de reden die ik denk” (WdI.5). Werkboek les 5 (en les 34) is alles wat je nodig hebt, zei Ken Wapnick altijd. De oefening gaat over het onderzoeken van je denkgeest “(…) op oorzaken van onvrede waar je in gelooft, en vormen van onvrede die, naar je meent, daaruit voortvloeien” …

Lees Meer

Ware vergeving (echt zien/weten dat er in werkelijkheid niets gebeurt kán zijn) leidt tot het geschenk van het wonder, het wonder van een totale omslag in het denken van de denkgeest. De omslag van het “ik” identificatie denken naar het grenzeloze onpersoonlijke denkgeest denken. Het wonder, de totale omslag in het denken van de denkgeest, …

Lees Meer

Ik merk al ervarend, want hoe kan het anders opgemerkt worden dan via ervaren, dat het onvermijdelijke proces van ontwaken, echt een proces is dat via verschillende stadia gaat. Zo ervaar ik op dit moment dat het oordelen vanuit een persoonlijke “ik” aan het verdwijnen is. Althans misschien beter omschreven als een niet meer hoeven …

Lees Meer

Deze gedachte kwam naar boven: “Laat deze relatie over aan het Onpersoonlijke (J/HG) en breng elke persoonlijk gerichte gedachte (ego) welke de neiging heeft uit het Onpersoonlijke weg te vluchten in het persoonlijke, terug naar zijn bron de Onpersoonlijke Denkgeest, de enige “plaats” waar Ware Vergeving zal werken. Elk persoonlijk (ego) gericht oordeel zal dit …

Lees Meer

Vergevorderd wil volgens mij niet zeggen hoever je op een zogenaamd spiritueel pad bent gevorderd, maar in hoeverre je bent gevorderd in eerlijk kijken naar elke gedachte die voorbijkomt. Eerlijk kijken is de sleutel uit de leugen die ik denk en geloof te zijn. Het is tevens het moeilijkste wat er is, eerlijk kijken, want …

Lees Meer

En dan, echt ‘weten’, zonder enige twijfel nog, dat alles wat ik zie en ervaar projectie is, gemaakt vanuit de zonde, schuld en angst waarin ik geloofde, omdat ‘ik’ de denkgeest dacht en geloofde iets vreselijks en onvergefelijks te hebben gedaan, namelijk ‘mezelf’ af te scheiden uit Eenheid, Waarheid, uit Liefde, uit God. Deze ogenschijnlijk …

Lees Meer