archiveren

Dagelijks archief: juni 12, 2019

Ook als de uiterlijke weergave (projecties) van een innerlijke toestand (de keuze voor egodenkgeest), hun kwaadaardigste toestand hebben bereikt en dus de nood het hoogst lijkt en aldus wordt ervaren, is er toch een uitweg.
Door in te zien dat de uiterlijke weergave, dus wat de ogen denken en geloven te zien en door het schijnbare lichaam wordt ervaren, niet de bron is van het ellendige gevoel. De bron van dat wat ervaren wordt schijnbaar door “mijn” lichaam, is de denkgeest die voor denken en zien door ego-denkgeest, en aldus voor afscheiding kiest. Een afscheiding van Één, Waarheid, Zelf, dat wat IS, Liefde, God. Een op zich al onmogelijke keuze, omdat dat wat IS, onveranderlijk één is en nooit iets anders kan worden dan één, behalve in dromen van afscheiding.
Dit besef, deze herinnering aan het onvermijdelijke, onveranderlijke Één kan alleen maar duidelijk worden als eerst de verdediging ertegen, de keuze voor ego-denken dus, volledig wordt gezien en doorzien.
Dat betekent dus dat achter elke uiting van het ego-denken (alle vormen van haat, woede, speciaalheid, angst, in grote of kleine nauwelijks op te merken vormen) het geschenk van de herinnering aan Één, Waarheid, Zelf, dat wat IS, Liefde, God  verborgen gaat. Ware vergeving brengt mij daar.

Een cursus in wonderen verwoord dit heel mooi en poëtisch:

1.Projectie maakt waarneming. 2De wereld die jij ziet is wat jij haar gegeven hebt, niets meer. 3Maar ook al is ze niets meer, ze is ook niets minder. 4Daarom is ze voor jou belangrijk. 5Ze getuigt van de staat van jouw denkgeest, de uiterlijke weergave van een innerlijke toestand. 6Zoals een mens denkt, zo neemt hij waar.* 7Probeer dan ook niet de wereld te veranderen, maar kies ervoor je denken over de wereld te veranderen. 8Waarneming is een gevolg, geen oorzaak. 9En juist om die reden is een rangorde naar moeilijkheid bij wonderen zonder betekenis. 10Alles wat met visie wordt bezien, is genezen en heilig. 11Niets wat zonder dat wordt gezien, heeft enige betekenis. 12En waar geen betekenis is, heerst chaos.

2.Verdoeming is jouw oordeel over jezelf, en dit zul jij op de wereld projecteren. 2Zie haar als verdoemd, en het enige wat je ziet is wat jij gedaan hebt om de Zoon van God te pijnigen. 3Als je onheil en rampspoed ziet, heb je geprobeerd hem te kruisigen. 4Als je heiligheid en hoop ziet, heb jij je met Gods Wil verbonden om hem te bevrijden. 5Er ligt geen keuze tussen deze twee beslissingen in. 6En je zult de getuige zien voor de keuze die jij hebt gemaakt, en hieruit leren aflezen welke jij gekozen hebt. 7De wereld die jij ziet toont jou slechts hoeveel vreugde jij jezelf vergund hebt in jezelf te zien en als de jouwe te aanvaarden. 8En als dit daadwerkelijk haar betekenis is, dan moet de macht om haar vreugde te schenken zich wel in jou bevinden.
(T21.In.1,2)

%d bloggers liken dit: