archiveren

Dagelijks archief: december 28, 2017

Op het begrip “vergeven” rust een zeer sterke conditionering, namelijk; ik heb iets fout gedaan, jij hebt iets fout gedaan, wij hebben iets fout gedaan, kortom er is iets fout gegaan en daar moet ik me schuldig over voelen, en nu moet ik op m’n  knieën of door het stof om vergiffenis smeken. Of jij hebt mij iets aangedaan en ik ben zo coulant om jou te vergeven voor wat je mij hebt aangedaan. Vergeven is omgeven door gevoelens van zonde, schuld en angst.
Dit is niet zoals Een cursus in wonderen vergeving ziet.
ECIW leert ons dat wat in de wereld in mijn leven (in de droom dus) schijnbaar is mis gegaan niets met zonde, schuld en angst te maken heeft en er niet dat gebeurt is wat er leek te gebeuren, maar dat alleen mijn verborgen wens om afgescheiden te zijn en blijven van Eenheid, Waarheid, Liefde, God geprojecteerd wordt en daardoor werkelijkheid lijkt te zijn geworden.
Ware Vergeving ziet in dat er in werkelijkheid niets anders gebeurt is dan een nietig dwaas en onmogelijk idee dat ineens werkelijkheid lijkt.

Ware Vergeving her-gebruikt dat nietig dwaas idee van zonde, schuld en angst, als herinnering aan dat wat er ook lijkt te gebeuren in mijn dromen van zonde, schuld en angst het niets verandert, en geen enkele invloed heeft op wat werkelijk werkelijk is.

Gezien vanuit Ware Vergeving, zijn mijn dromen, die ik als denkgeest droom (niet als lichaam, want dat is ook onderdeel van de droom), nu in zeer belangrijk vergevingsmateriaal verandert, waar ik op droom niveau niets aan dien te veranderen, maar wel heel goed naar moet leren kijken, zodat ik deze dromen van afscheiding precies zo zie zoals ze zich voordoen. Ik verbeter ze niet, ik veroordeel ze niet, ik verafschuw ze niet, ik ontwijk ze niet, stop ze niet weg enz., ik kijk alleen, (dus ook naar mijn reacties  van oordelen, verafschuwen, ontwijken verstoppen enz.) en vraag me dan af of ik al die gedachten, beelden, emoties echt wil gebruiken om mijzelf (als denkgeest) af te scheiden van dat wat ik in werkelijkheid ben (onveranderlijke denkgeest thuis in Eenheid, Waarheid, Liefde, God). Het antwoord kan zowel ja of nee zijn, wees daar ook gewoon eerlijk in, ik forceer mezelf niet, want dan breid ik ook weer gewoon zonde, schuld en angst uit en als ik dat mezelf zie doen, is dat ook weer een vergevingskans, of niet.
Ik probeer zo eerlijk en geduldig mogelijk met mijzelf te zijn, want de denkgeest (dat wat ik ben) kan niet geforceerd worden, maar tegelijkertijd is terug herinneren in dat wat ik ben, onvermijdelijk, omdat er nooit uit is weggegaan, afscheiding is immers een illusie, een droom.
Dus of ik nou een praktiserende gelovige ben, of een volledige atheïst, en ik op allerlei manieren probeer God gunstig te stellen of te willen vermoorden, het maakt niets uit.
Waarheid is waar, Eenheid is één, daar kan geen enkele vorm van afscheiding ook maar iets aan veranderen. De uitkomst staat vast.

Het proces van Ware Vergeving is echter wel een zeer rechtstreeks snelweg om Waarheid weer terug te brengen in de herinnering. En daar is absolute eerlijkheid in het kijken naar alle dromen van zonde, schuld en angst die ik (de denkgeest) heeft bedacht om maar afgescheiden te blijven, een absolute noodzakelijkheid. Dat is niet makkelijk, omdat de ego kant van de denkgeest zich hier tegen zal verzetten en verdedigen, omdat het gemaakt is, geprogrammeerd is om juist afgescheiden te blijven. Wat een zeer zware en moeilijke opdracht is, daar afscheiding van Eén onmogelijk is en het toch proberen wel pijnlijk moet zijn.
Dus Ware Vergeving is eigenlijk niet moeilijk, maar de weerstand en de verdediging door het ego ertegen.

Eerlijk kijken kan dan ook alleen onder leiding van dat deel van de denkgeest (de waarnemende/keuzemakende denkgeest) welke nog steeds onveranderlijk verbonden is met Waarheid, Eenheid, Liefde, God, in ECIW voorgesteld als de Heilige Geest en of Jesus, beide symbolen van oordeelloosheid, waardoor ze een brug functie vervullen in het terug herinneren in Waarheid.
Kijk en observeer ik met het oordelende deel van de denkgeest, dus symbolisch voorgesteld als het ego, dan zal ik dat onmiddellijk merken, doordat ik weer vormen van zonde, schuld en angst voel en alles en iedereen inclusief mijzelf de schuld geef van wat er schijnbaar lijkt te gebeuren in mijn (droom) leven in mijn (droom) wereld.
Het milde antwoord hierop is deze gedachten van afscheiding weer terug te nemen en aan Heilige Geest en of Jezus te geven en te vergeven.

Een geweldig hulpmiddel hierbij zijn les 5 en les 34 uit het Werkboek:
“Ik voel nooit onvrede om de reden die ik denk” en “Ik zou in plaats hiervan vrede kunnen zien”.
Een absolute aanrader om te lezen, want meer is eigenlijk niet nodig om het proces van Ware Vergeving toe te passen.

Nog even toevoegend voor diegene die nog steeds wil denken en geloven dat Ware Vergeving betekent dat ik dan in de droom niets hoef te doen, de droom is de droom en daarin gebeuren droom dingen, zoals in mijn nachtelijke dromen. En ik heb dat droom materiaal nodig om te leren vergeven. Vindt vergeving plaats dan zullen de effecten voor zichzelf zorgen, doordat ik nu in plaats vanuit zonde, schuld en angst kijk, nu vanuit Liefde kijk.

 

%d bloggers liken dit: