archiveren

Dagelijks archief: oktober 5, 2016

Wil ik werkelijk verlossing, wil ik echt terug herinnerd worden in Eenheid, wil ik echt de Waarheid? Waarom zou ik iets willen wat nooit veranderen kan? Dan moet hier wel een heel vreemd ‘spelletje’ gespeeld worden. Ik (denkgeest)  verzin een krankzinnig verstoppertjes spel waarbij ik een wereld en een lichaam verzin om mezelf achter te verstoppen, vergeet dat het een spel is dus niet ‘echt’ waardoor ik niet eens meer door heb dat ik überhaupt een spel speel, en nu verstoppertjes speel verblind door angst ronddolend in angst, daardoor vrijwillig angst in stand houdend, en dat allemaal met als verborgen doel vooral niet verlost te worden.
Vandaar dat het pad van ECIW gaat via het stap voor stap leren kijken naar alles wat ik, denkgeest vermomd als lichaam in een wereld, mijn bescherming (harnas) tegen verlossing, gebruik als wapen en bescherming tegen verlossing.

ECIW zegt hierover in Hoofdstuk 13.III.1,2:

III. De angst voor verlossing

1. Je vraagt je misschien af waarom het zo cruciaal is dat jij je haat in ogenschouw neemt en de volle omvang ervan beseft. Je denkt misschien ook dat het voor de Heilige Geest een klein kunstje moet zijn jou die te laten zien, en hem te verdrijven zonder dat jij jezelf daarvan bewust hoeft te maken. Maar er is nog een hinderpaal die jij tussen jezelf en de Verzoening hebt geplaatst. We hebben gezegd dat niemand angst zal gedogen wanneer hij die als zodanig herkent. Toch ben jij in je wanordelijke staat van denken niet bang voor angst. Je vindt het niet prettig, maar het is niet jouw verlangen om aan te vallen dat jou werkelijk angst inboezemt. Je bent niet in ernstige mate verontrust door je vijandigheid. Je houdt die verborgen omdat je banger bent voor wat ze bedekt. Je zou zelfs zonder angst naar de donkerste hoeksteen van het ego kunnen kijken, als je niet geloofde dat je, zonder het ego, iets in jezelf zou vinden waar je nog banger voor bent. Je bent niet werkelijk bang voor de kruisiging. Je echte doodsangst betreft de verlossing.

2. Onder het donkere fundament van het ego ligt de Godsherinnering, en juist hiervoor ben je werkelijk bang. Want door deze herinnering zou jij terstond je eigen plaats hervinden, en juist deze plaats heb je proberen te verlaten. Je angst voor aanval is niets vergeleken bij je angst voor liefde.
Als je niet zou geloven dat je wrede wens om de Zoon van God te doden jou van de liefde zou verlossen, zou jij bereid zijn zelfs daarnaar te kijken.
Want die wens heeft de afscheiding veroorzaakt, en jij hebt die beschermd omdat je niet wilt dat de afscheiding wordt genezen. Je beseft dat door de donkere wolk weg te nemen die haar aan het oog onttrekt, jouw liefde voor je Vader jou ertoe zou aanzetten Zijn Roep te beantwoorden en met een vreugdesprong de Hemel binnen te gaan. Jij gelooft dat aanval verlossing is omdat die jou hiervan zou weerhouden. Want dieper nog dan het fundament van het ego, en veel sterker dan dat ooit zal zijn, brandt jouw intense liefde voor God, en die van Hem voor jou. Dit nu is wat jij werkelijk wilt verbergen.

%d bloggers liken dit: