archiveren

Dagelijks archief: januari 25, 2016

Telkens als er weer een verschuiving heeft plaatsgevonden in de denkgeest, volgt er een periode van wat ik omschrijf als ‘herijken’. De denkgeest die als het ware moet wennen aan een hernieuwd hervonden evenwicht. Dit kan makkelijk verward worden met het denken en geloven dat het lichaam/brein de oorzaak is van de tijdelijke ervaring van onstabiliteit. Het is beter dit gewoon te onderkennen, en liever niet te ontkennen, want ontkenning is altijd kiezen voor de ego kant van de denkgeest, die maar één doel heeft het ondermijnen van het herijken van de zich stap voor stap Herinnerende denkgeest.
De moeheid, somberheid, depressiviteit die ervaren wordt tijdens deze perioden van herijken zijn onvermijdelijk. De manier waarop ze worden ervaren is wederom een keuze van de ervarende denkgeest, niet een keuze van een ervarend lichaam. De keuze voor leiding volgen van de egodenkgeest, symbool voor de keuze in afscheiding te blijven, of die van HG/J Denkgeest, het symbool voor het terug willen herinneren in Eenheid. Hierbij wordt niet het lichaam en de ervaring ontkend, maar ‘anders’ her-gebruikt. De ervaring van naar, depressief, down voelen van het lichaam zal worden gezien als de nog aanwezige weerstand in de vorm van de keuze voor (ego)denkgeest. En zoals we weten projecteert de keuze voor egodenkgeest altijd, zodat het lijkt alsof er een lichaam/brein is dat lijd in plaats van de egodenkgeest die kiest voor lijden om afgescheiden te blijven.

Herijken na een verdere denkgeest verschuiving gaat dus gepaard met een gevoel van onstabiliteit. De keuze is dit serieus te nemen, de keuze voor ego denken, de keuze voor afgescheiden te blijven, of het te zien als een stap in het terug herinneren van de Onvoorwaardelijke, Onveranderlijke Stabiliteit van Eenheid.

%d bloggers liken dit: