archiveren

Dagelijks archief: januari 23, 2016

De ervarende denkgeest kan op twee manieren ‘fantasie’ ervaren:

1. Als er nog een ervaren is vanuit identificatie met een wereld, met lichamen, dingen en situaties, waardoor het lijkt dat er een lichaam is dat ervaart, welke oorzaak en gevolg is van alles wat de ogen van het lichaam zien, zal onder fantasie verstaan worden dat wat de ogen van het lichaam niet kunnen zien. Een 100% vormgericht, lichaamsgericht ervaren, waarbij de ervaring los lijkt te staan van het lichaam.

2. Als er geen identificatie meer ervaren wordt met een wereld, met lichamen, dingen en situaties, omdat er alleen nog maar de ervaring is van ervarende denkgeest te zijn en niet meer van een ervarend lichaam, zal juist alles wat de ogen van het lichaam lijken te zien en gezien wordt als oorzaak en gevolg, door de mand vallen en juist dat als fantasie worden ontmaskerd. Een 100% denkgeest gericht ervaren, waarbij de ervarende en de ervaring hetzelfde zijn, allebei denkgeest.

Twee soorten van fantasie, maar totaal anders en totaal tegenovergesteld aan elkaar, de een (punt 1) 100% vorm/lichaamsgericht, de ander (punt 2) 100% denkgeest.

Beide kunnen niet tegelijkertijd bestaan…
Hoe dat zit, vereist een ervaring door de ervarende denkgeest die eraan toe is zijn eigen fantasieën te onderkennen, herkennen en ontmaskeren

Ik kwam tot deze gedachte toen ik het volgende las in ECIW:

“If it helps you, think of me holding your hand and leading you. And I assure you this will be no idle fantasy” (WpI.70.9:3-4).

“Als het je helpt, denk dan dat ik jouw hand vasthoud en je leid. En ik verzeker je dat dit geen hersenschim zal zijn” (WdI.70.9:3-4).

Als ik dit lees vanuit denksysteem (punt 1) dus vanuit het geloof in lichaamsidentificatie, dan zal ik denken, geloven en ervaren dat met ‘no idle fantasy’ of ‘geen hersenschim’ bedoelt wordt dat er echt een Jezus buiten mij als lichaam is die letterlijk mijn hand vasthoud en dat dat ‘no idle fantasy’ of ‘ geen hersenschim’ is, maar echt zoals ik denk en geloof dat het lichaam en de wereld echt is.

Als ik dit lees vanuit (punt 2), vanuit ervarende denkgeest identificatie, dan zal ik denken, geloven en ervaren dat met ‘no idle fantasy’ of ‘geen hersenschim’ juist wordt bedoelt dat er geen apart van mij een lichaam/ziel ‘Jezus figuur’ is die zo aardig is mijn hand vast te houden als ik het moeilijk heb, maar dat het een symbool, een metafoor is voor het herstellen van de verbinding met Eenheid, Liefde, Waarheid, God. En dat het een ervaring is van de ervarende denkgeest.

Een enorm onoverbrugbaar verschil.
Omdat de een (punt 1) het in stand houden van de afscheiding als doel heeft, wat juist een ‘idle fantasy’, of ‘hersenschim’ is en de ander (punt 2) het terug herinneren in Eenheid als doel heeft en juist ‘no idle fantasy’, of ‘geen hersenschim’ is.

Kortom het onjuist gerichte denksysteem (ego) zal het Juist gerichte denksysteem (door ECIW Heilige Geest genoemd) een ‘idle fantasy’, ‘een hersenschim’ noemen, terwijl het Juist gerichte denksysteem (HG) het onjuist gerichte denksysteem (ego) een ‘idle fantasy’, ‘een hersenschim’ zal noemen.

Beide denk/ervarings systemen spelen zich nog af op het niveau van ervaring, met dit verschil dat de een denkt, gelooft en ervaart dat de vorm, dat wat het lichaam doet, de ervaring veroorzaakt en de ander, denkt en gelooft en ervaart dat zowel de oorzaak als het gevolg denkgeest is, ervarende denkgeest die de ervaring maakt en ervaart.

%d bloggers liken dit: