archiveren

Dagelijks archief: oktober 16, 2015

De speciale relatie is een dualistische relatie, die dus uit twee kanten bestaat, de twee zijde van de egomedaille: speciale liefde en speciale haat.
De speciale relatie is altijd persoonlijk gericht. Persoonlijk gericht zowel op personen, dieren, als dingen en situaties, kortom op alles wat leeft en beweegt en niet beweegt, in onze bij elkaar geprojecteerde wereld. De speciale relatie kan zowel als speciale haat beginnen of als speciale liefde. De twee zijde van de egomedaille afzonderlijk lijken te verschillen en de een lijkt beter dan de andere, maar allebei, omdat ze beide vanuit de egodenkgeest voortkomen, hebben als doel af te scheiden van Liefde, als tegenhanger en verdediging tegen de non-dualistische Liefde die voor God staat.
Dus ook al lijkt speciale liefde beter te zijn dan speciale haat, beide vertegenwoordigen de beide zijde van de ene ego medaille, en ego kan alleen maar verschillende vormen van zonde, schuld en angst voortbrengen, daar is het voor bedacht.
Dus ook al lijkt speciale liefde in een betere, prettiger, mooiere verpakking (projectie) te komen dan speciale haat, beide komen voort uit zonde, schuld en angst, met als enig doel, het in stand houden van de afscheiding van God, van Liefde.

En weer is het herkennen en onderkennen van dit mechanisme in de eigen denkgeest, of gespiegeld terug te herkennen in zgn ‘anderen’, wat zich ook in de eigen denkgeest afspeelt, enorm belangrijk in het proces van Ware Vergeving.
Het alleen herkennen en erkennen is niet genoeg, pas als ik ernaar wil kijken olv de HG kant van de denkgeest (oordeelloos kijken) in plaats van met de ego kant  van de denkgeest (oordelend kijken), kan de gedachte oplossen in Ware Vergeving.

%d bloggers liken dit: