archiveren

Dagelijks archief: oktober 8, 2015

14. HOE ZAL DE WERELD EINDIGEN?

1. Kan wat geen begin heeft werkelijk eindigen? De wereld zal eindigen
zoals ze begon: in een illusie. Maar haar einde zal een illusie van genade
zijn. De illusie van vergeving, die totaal is, niemand uitsluit, en onbegrensd
is in zachtmoedigheid, zal zich over haar uitspreiden, alle kwaad
verhullen, alle zonde verhelen en voor eeuwig een einde maken aan
schuld. Zo eindigt de wereld die door schuld werd gemaakt, want nu
heeft ze geen doel meer en is ze verdwenen. De vader van illusies is de
overtuiging dat ze een doel dienen, aan een behoefte voldoen of in een tekort
voorzien. Worden ze als doelloos beschouwd, dan worden ze niet
langer waargenomen. Hun nutteloosheid wordt ingezien en ze zijn verdwenen.
Op welke andere manier wordt aan alle illusies een einde gemaakt?
Ze zijn naar de waarheid gebracht, en de waarheid heeft ze niet
gezien. Ze heeft gewoon aan het betekenisloze voorbijgekeken.

2. Zolang vergeving niet totaal is, heeft de wereld wel degelijk een bedoeling.
Ze wordt het huis waarin vergeving wordt geboren, waar ze groeit
en sterker wordt en allesomvattender. Hier wordt ze gevoed, want hier is
ze nodig. Een zachtmoedige Verlosser, geboren waar zonde werd gemaakt
en schuld werkelijk leek. Hier is Zijn thuis, want hier is Hij alleszins
nodig. Hij brengt het einde van de wereld met Zich mee. Het is Zijn
Roep waaraan Gods leraren gehoor geven, door zich in stilte tot Hem te
wenden om Zijn Woord te ontvangen. De wereld zal eindigen wanneer
alles daarin door Zijn oordeel juist beoordeeld is. De wereld zal eindigen
met de zegening van heiligheid op haar. Wanneer niet één gedachte aan
zonde overblijft, is de wereld voorbij. Ze zal niet worden vernietigd of
aangevallen, of zelfs maar aangeraakt. Ze zal eenvoudig ophouden schijnen
te bestaan.

3. Zeker lijkt dit nog heel, heel veraf te zijn. ‘Wanneer niet één gedachte aan
zonde overblijft’ lijkt inderdaad een doel op lange termijn. Maar de tijd
staat stil, en wacht op het doel van Gods leraren. Niet één gedachte aan
zonde zal overblijven op het moment dat één van hen de Verzoening voor
zichzelf aanvaardt. Het is niet makkelijker één zonde te vergeven dan ze
allemaal te vergeven. De illusie van rangorden naar moeilijkheid is een
obstakel waaraan de leraar van God voorbij moet leren gaan en dat hij
achter zich moet leren laten. Eén zonde die door één leraar van God volmaakt
vergeven is, kan de verlossing compleet maken. Kun je dit begrijpen?
Nee, het is voor ieder hier zonder betekenis. Toch is het de definitieve
les, waarin de eenheid wordt hersteld. Het druist in tegen al het
denken van de wereld, maar dat doet de Hemel ook.

4. De wereld zal eindigen wanneer haar denksysteem totaal is omgekeerd.
Tot dan zullen stukjes en brokjes van haar denken zinnig lijken. De allerlaatste
les, die het eind van de wereld inluidt, kan niet worden gevat door
hen die nog niet klaar zijn om de wereld te verlaten en buiten haar nietige
bereik te gaan. Wat is dan de functie van Gods leraar in deze afsluitende
les? Hij hoeft slechts te leren hoe hij die moet benaderen, en bereid
te zijn in de richting daarvan te gaan. Hij hoeft er slechts op te vertrouwen
dat als Gods Stem hem zegt dat het een les is die hij kan leren, hij die
ook leren kán. Hij beoordeelt die niet als moeilijk of makkelijk. Zijn
Leraar wijst haar aan, en hij vertrouwt erop dat Hij hem zal laten zien hoe
hij haar leren kan.

5. De wereld zal eindigen in vreugde, want ze is een oord van verdriet.
Wanneer vreugde is gekomen, is het doel van de wereld verdwenen. De
wereld zal eindigen in vrede, want ze is een oord van oorlog. Wanneer
vrede is gekomen, wat is dan het doel van de wereld? De wereld zal eindigen
in gelach, want ze is een oord van tranen. Wie kan nog langer huilen
waar er gelachen wordt? En slechts totale vergeving brengt dit alles
om de wereld te zegenen. In zegen gaat ze heen, want ze zal niet eindigen
zoals ze begon. Het is de functie van Gods leraren de hel in de Hemel te
doen verkeren, want wat ze onderwijzen zijn lessen waarin de Hemel
weerspiegeld wordt. En zet je nu neer in ware nederigheid en besef dat
jij alles wat God wil dat je doet, daadwerkelijk kunt. Wees niet zo arrogant
te zeggen dat je Zijn eigen leerstof niet kunt leren. Zijn Woord zegt
iets anders. Zijn Wil geschiede. Iets anders is niet mogelijk. En wees
dankbaar dat dit zo is.

(uit: ECIW H14.1-5)

Ontwaken uit de droom is onvermijdelijk, omdat het al gebeurd is, omdat het nooit gebeurd is.
Dus zeggen, ik kan dit niet, is een bewering die uit angst voortkomt en dus niets betekent, alleen dat ik bang ben, omdat ik naar ego luister. En dat is niet erg, of zondig of iets om me schuldig over te voelen. Ik hoef er slechts naar te kijken, en aan HG/J (ver)geven. Dat doen we met dat wat al voorbij is, omdat het nooit gebeurd is.
Elke vorm van angst die dit weer oproept is weer de angst voor wat we al Weten, maar willen vergeten, uit angst voor het Weten.
En dat is niet erg, het is slechts mijn keuze voor te luisteren naar ego in plaats van naar wat ik al Weet: luisteren naar HG.

%d bloggers liken dit: