archiveren

Dagelijks archief: september 27, 2015

Iets wat niet kan bestaan kan niet beginnen en niet eindigen, dat is logisch.
Het einde van de wereld als projectie van het geloof in zonde, schuld en angst, vereist dan ook ‘slechts’ een omslag in de waarneming. De omslag in de denkgeest van angst terug naar Liefde.

“Wat is het enige vereiste voor deze omslag in de waarneming?
Simpelweg dit: de erkenning dat ziekte iets van de denkgeest is, en niets
met het lichaam uitstaande heeft. Wat ‘kost’ deze erkenning? Het kost je
de hele wereld die jij ziet, want het zal nooit meer zijn alsof de wereld over
de denkgeest heerst. Want met deze erkenning wordt de verantwoordelijkheid
daar geplaatst waar ze thuishoort: niet bij de wereld, maar bij hem
die naar de wereld kijkt en haar ziet zoals ze niet is. Hij kijkt naar wat hij
verkiest te zien. Niets meer en niets minder. De wereld doet hem niets
aan. Hij dacht alleen van wel. Evenmin doet hij de wereld iets, want hij
vergiste zich in wat ze is. Hierin ligt de bevrijding van zowel schuld als
ziekte, want die zijn een en hetzelfde. Maar om deze bevrijding te aanvaarden
moet de onbeduidendheid van het lichaam een aanvaardbaar
idee zijn” (H5.II.3:1-12).

Niet de wereld is ziek, of het lichaam, maar de denkgeest die kiest voor te geloven in zonde, schuld en angst en dit aan de aandacht onttrekt door zonde, schuld en angst te projecteren en zich daar vervolgens mee te identificeren.

“Er is geen wereld! Dit is de kerngedachte die de cursus probeert te onderwijzen. Niet ieder is bereid
dit te aanvaarden en ieder moet zo ver gaan als hij zich kan laten leiden
langs de weg die hem naar de waarheid voert. Hij zal terugkeren en
weer verder gaan, of misschien een tijdje ervoor terugwijken en terugkeren
eens weer.

Maar genezing is het geschenk van hen die bereid zijn te leren dat er geen
wereld is en die les nu kunnen aanvaarden. Hun bereidheid zal hun de les
aanreiken in een vorm die zij kunnen begrijpen en herkennen. Sommigen
zien die plotseling in hun stervensuur en staan op om haar te onderwijzen.
Anderen vinden haar in een ervaring die niet van deze wereld is, en die
hun laat zien dat de wereld niet bestaat, want wat zij aanschouwen moet
wel de waarheid zijn, en toch weerspreekt dat duidelijk deze wereld.
En sommigen zullen haar in deze cursus vinden…” (WdI.132.7:1-4,8:1).

%d bloggers liken dit: