archiveren

Dagelijks archief: september 5, 2015

Vandaag een lange aanhaling uit Een cursus in wonderen: T18.IV.1-8.
Hierin wordt zo mooi en duidelijk dat hardnekkige (ego)idee van het ‘iets zelf te moeten doen in de wereld’ besproken en uitgelegd.
Het verwarrende idee van ‘niveauverwarring’.
En nog even voor de duidelijkheid, met Heilige Geest wordt nooit iets of iemand of een kracht buiten ons bedoeld. De Heilige Geest is het symbool van de stem namens God en is dat gedeelte van de denkgeest dat nog steeds onveranderlijk verbonden is met God, met Waarheid, met Eenheid, met Liefde.
En bedenk dat ECIW ons aanspreekt als denkgeest en niet als lichamen.
Heilig zijn is dan ook enkel en alleen het terug herinneren in wat we Zijn, Geest, héél in God. Heilige lichamen bestaan niet, net zo goed als verlichte en of ontwaakte lichamen niet bestaan.
ECIW spreekt ons aan op het enige niveau waarop we kunnen worden aangesproken en dat is het niveau van de denkgeest.
Ook de egodenkgeest is 100% denkgeest en nooit het lichaam of welke andere vorm dan ook. Alles wat de ogen van het lichaam denken en geloven te zien zijn projecties vanuit denkgeest, inclusief de ogen en het lichaam. En deze projecties blijven altijd verbonden met hun projector, de denkgeest en blijven dus projecties.

IV. Een beetje bereidwilligheid

1. Het heilig ogenblik is het resultaat van jouw vastberadenheid heilig te
zijn. Het is het antwoord. Het verlangen en de bereidwilligheid om het te
laten komen gaan zijn komst vooraf. Je bereidt er je denkgeest slechts in
zoverre op voor dat je erkent dat jij niets liever wilt. Het is niet nodig dat
je meer doet; sterker nog, het is noodzakelijk dat je beseft dat je niet meer
kúnt doen. Doe geen poging de Heilige Geest te geven wat Hij niet
vraagt, anders voeg je het ego aan Hem toe, en haal je de twee door elkaar.
Hij vraagt maar weinig. Hij is het die de grootheid en de macht toevoegt.
Hij verbindt zich met jou om het heilig ogenblik veel groter te maken dan
jij begrijpen kunt. Juist jouw besef dat je zo weinig hoeft te doen stelt
Hem in staat zoveel te geven.

2. Vertrouw niet op je goede voornemens. Die zijn niet genoeg. Maar vertrouw
onvoorwaardelijk op je bereidwilligheid, wat zich verder ook mag
aandienen. Concentreer je alleen hierop, en wees er niet over verstoord
dat schaduwen haar omringen. Daarom juist ben je gekomen. Als jij zonder
ze kon komen, zou je het heilig ogenblik niet nodig hebben. Kom er
niet in arrogantie naartoe, ervan uitgaande dat jij per se de staat moet bereiken
die zijn komst met zich meebrengt. Het wonder van het heilig
ogenblik ligt in jouw bereidwilligheid het te laten zijn wat het is. En je bereidwilligheid
daartoe houdt tevens in dat jij jezelf aanvaardt zoals je bestemd
was te zijn.
.
3. Nederigheid zal nooit verlangen dat je met kleinheid genoegen blijft
nemen. Maar ze vereist wel dat je geen genoegen neemt met minder dan
de grootheid die niet van jou afkomstig is. Jouw moeilijkheid met het heilig
ogenblik komt voort uit je vastgeroeste overtuiging dat jij het niet waard
bent. En wat is dit anders dan de vastbeslotenheid te willen zijn zoals jij jezelf
wilt maken? God heeft Zijn woonplaats niet Hem onwaardig geschapen.
En als jij gelooft dat Hij niet kan binnengaan waar Hij wil zijn, dan
moet je Zijn Wil wel doorkruisen. Het is voor jou niet nodig dat de kracht
van de bereidwilligheid van jou afkomstig is, maar alleen van Zijn Wil.

4. Het heilig ogenblik komt niet louter voort uit jouw kleine beetje bereidwilligheid.
Het is steeds het resultaat van je geringe bereidwilligheid gecombineerd
met de onbeperkte macht van Gods Wil. Je hebt je vergist te
denken dat het nodig is jezelf op Hem voor te bereiden. Het is onmogelijk
op een arrogante manier voorbereidingen voor heiligheid te treffen en
niet tegelijk te geloven dat jij de voorwaarden voor vrede bepaalt. God
heeft die bepaald. Ze hoeven niet op jouw bereidwilligheid te wachten
om te zijn wat ze zijn. Jouw bereidwilligheid is alleen nodig om het mogelijk
te maken jou te onderwijzen wat ze zijn. Als je volhoudt dat jij onwaardig
bent dit te leren, belemmer je de les door te geloven dat jij de leerling
anders moet maken. Jij hebt de leerling niet gemaakt, en kunt hem
evenmin anders maken. Wil je eerst zelf een wonder maken, en dan verwachten
dat er een voor jou wordt gemaakt?

5. Jij stelt eenvoudig de vraag. Het antwoord is gegeven. Probeer niet te
antwoorden, maar gewoon het antwoord te ontvangen zoals het gegeven
is. Doe ter voorbereiding op het heilig ogenblik geen poging jezelf heilig
te maken om klaar te zijn om het te ontvangen. Dan verwar je slechts
jouw rol met die van God. De Verzoening kan niet komen tot hen die
menen dat ze zich eerst moeten verzoenen, maar alleen tot hen die haar
niets meer bieden dan de simpele bereidwilligheid om de weg voor haar
vrij te maken. Loutering komt alleen van God, en is er bijgevolg voor jou.
Probeer liever, in plaats van een poging te doen jezelf op Hem voor te bereiden,
als volgt te denken:

Ik die gastheer ben voor God, ben Hem waardig.
Hij die Zijn woonplaats in mij heeft gevestigd,
schiep die zoals Hij het wou.
Het is niet nodig dat ik die voor Hem gereedmaak,
maar alleen dat ik Zijn plan niet doorkruis om in mij
mijn bewustzijn van mijn eigen gereedheid te herstellen, die eeuwig is.
Ik hoef niets toe te voegen aan Zijn plan.
Maar om het te ontvangen, dien ik bereid te zijn
het niet door het mijne te vervangen.

En dat is alles. Voeg er meer aan toe, en je zult het weinige dat gevraagd
wordt alleen maar wegnemen. Bedenk dat jij schuld hebt gemaakt, en dat
jouw plan om aan schuld te ontkomen erin bestond de Verzoening ernaartoe
te brengen, en verlossing beangstigend te maken. En dus is angst
het enige wat jij toevoegt, wanneer jij jezelf op liefde voorbereidt. De
voorbereiding op het heilig ogenblik komt Hem toe die het geeft. Maak
jezelf vrij voor Hem wiens functie het is vrij te maken. Neem Zijn functie
niet van Hem over. Geef Hem slechts wat Hij vraagt, zodat je kunt leren
hoe klein jouw aandeel is, en hoe groot het Zijne.

7. Dit is het wat het heilig ogenblik zo makkelijk en zo natuurlijk maakt. Jij
maakt het moeilijk, doordat je volhoudt dat er vast en zeker meer is dat jij
zou moeten doen. Je vindt het moeilijk het idee te aanvaarden dat je zo
weinig hoeft te geven om zoveel te ontvangen. En het valt jou heel zwaar
in te zien dat het geen persoonlijke belediging is dat jouw bijdrage en die
van de Heilige Geest in zo grote wanverhouding tot elkaar staan. Je bent
er nog steeds van overtuigd dat jouw inzicht een machtige bijdrage vormt
aan de waarheid, en haar maakt tot wat ze is. Toch hebben we beklemtoond
dat je niets hoeft te begrijpen. Verlossing is makkelijk, juist omdat ze
niets vraagt wat je niet nu meteen kunt geven.

8. Vergeet niet dat het jouw beslissing is geweest alles wat natuurlijk en
makkelijk voor jou is onmogelijk te maken. Als jij gelooft dat het heilig
ogenblik moeilijk voor je is, komt dat doordat je rechter bent geworden
over wat mogelijk is, en onwillig blijft plaats te maken voor Een die weet.
Het hele geloof in rangorden naar moeilijkheid bij wonderen draait hierom.
Al wat God wil is niet alleen mogelijk, maar is reeds geschied. En dat
is de reden waarom het verleden is verdwenen. In werkelijkheid heeft het
nooit plaatsgevonden. Alleen in jouw denkgeest, die dacht dat het wel zo
was, is het nodig dit ongedaan te maken.

%d bloggers liken dit: