archiveren

Dagelijks archief: juli 26, 2015

Vandaag een aanhaling uit ECIW over hoe te vergeven.
Een duidelijke stap voor stap praktische handleiding over wat ware vergeving is.
Het staat in het Werkboek onder les 134.14-17:

“Vandaag oefenen we ons in ware vergeving, opdat het moment van verbinding
niet langer wordt uitgesteld. Want we willen onze werkelijkheid
in vrijheid en vrede beleven. Onze oefeningen worden tot de voetstappen
die de weg verlichten voor al onze broeders, die ons zullen volgen naar de
werkelijkheid die wij delen met hen. Laten wij, opdat dit mag worden
volbracht, vandaag twee keer een kwartier geven en dat doorbrengen met
de Gids die de betekenis van vergeving begrijpt, en ons werd gezonden
om ons dat te leren. Laten we Hem vragen:

Laat me vergeving zien zoals ze is.

Kies dan op Zijn aanwijzing een broeder uit en zet al zijn ‘zonden’ op een
rij, terwijl die één voor één in je gedachten opkomen. Zorg ervoor dat je
bij niet één ervan blijft stilstaan, maar besef dat je zijn ‘vergrijpen’ alleen
gebruikt om de wereld te verlossen van elk idee van zonde. Bekijk kort
alle slechte dingen die jij over hem dacht en vraag telkens aan jezelf: ‘Wil
ik mezelf hiervoor veroordelen?’

Laat hem bevrijd worden van alle gedachten die jij koesterde over zonde
in hem. En nu ben jij op vrijheid voorbereid. Als je tot nu toe bereidwillig
en oprecht geoefend hebt, zul je allengs een gevoel gaan bespeuren van
te worden opgetild, een lichter worden van het gewicht op je borst, en een
diep en zeker gevoel van opluchting. De resterende tijd moet je eraan
geven om te ervaren dat jij ontkomen bent aan alle zware ketenen die je
probeerde jouw broeder om te hangen, maar die daarentegen jouzelf omhangen
werden.

Vergeving moet de hele dag door geoefend worden, want het zal nog
menigmaal voorkomen dat je haar betekenis vergeet en jezelf aanvalt.
Wanneer dit gebeurt, laat je denkgeest dan door deze illusie heenkijken
terwijl jij jezelf voorhoudt:

Laat me vergeving zien zoals ze is.
Wil ik mezelf hiervan beschuldigen?
Ik zal mezelf deze keten niet omhangen.

Houd bij alles wat je doet dit in gedachten:

Niemand wordt alleen gekruisigd,
en niemand kan alleen de Hemel binnengaan”.

———-

En houd in gedachten dat ECIW ons nooit aanspreekt op lichaamsniveau, maar altijd op denkgeest niveau, dat wat we zijn.
Het lichaamsniveau, oftewel de vorm, is altijd de projectie van de gedachte, gedacht door de denkgeest, niet gedacht door het lichaam/brein, want dat kan niet denken. Een projectie kan niet denken, de projecterende denkgeest wel.
Dus bijvoorbeeld we gaan niet niet alleen de Hemel binnen als lichamen, dus ook niet als de geest die overblijft na de dood, maar als gedachte, gedacht door de denkgeest, welke zelf een gedachte is, en die zich herinnert één (symbolisch Hemel genoemd) te zijn, omdat er alleen Één is.
En niemand wordt alleen gekruisigd gaat ook over het niveau van de egodenkgeest, wat ook niet het lichaam is, want ook de egodenkgeest is een gedachte, gedacht door de denkgeest die denk en gelooft een lichaam te zijn en denkt en gelooft als lichaam afgescheiden te zijn van andere lichamen.

En het mijzelf aanvallen gaat inderdaad de hele dag door. Elke gedachte bevat immers zowel de keuze voor ego als de keuze voor HG. ECIW gaat dus vooral over alert worden op al mijn gedachtes en bereidwillig zijn te willen zien wanneer ik voor de egokant van mijn denkgeest kies, elke keer dat ik ook maar een flintertje ongenoegen, een schijn van irritatie, of een duidelijke woedeaanval waarneem, kan ik mijn keuze herkennen, en ervoor kiezen al deze gedachten als vergevingskans en vergevingsmateriaal te zien.
Ook als ik denk: ja, dag dat lukt me nooit. Nu effe niet, geen tijd, heb hoofdpijn, honger, haast, dan zou ik de alertheid kunnen ontwikkelen dit ook te zien als louter weerstand, en niet om de reden die ik denk dat ik in onvrede denk, van wegen wat ECIW van mij vraagt. Ik ben altijd in onvrede, hoe deze onvrede er ook uit mag zien, of waar de onvrede ook vandaan lijkt te komen, omdat ik (onbewust) kies voor in de afscheiding te blijven en mezelf nooit meer wil terug herinneren in wat ik ben, denkgeest.

%d bloggers liken dit: