archiveren

Dagelijks archief: februari 1, 2015

Dat wat vanuit egodenkgeest (onjuist gerichte denkgeest) komt vermeerdert zich door deling, wat vanuit Heilige Geest denkgeest (de Juist gerichte denkgeest) komt vertegenwoordigt Eenheid en kan alleen Eenheid uitbreiden.
Let wel egodenkgeest, Heilige Geest denkgeest is niet iets wat zich in of buiten lichamen bevindt.
Lichamen zijn projecties uit egodenkgeest, die geprogrammeerd is om te delen.

De eerste deling is, Denkgeest → denkgeest, de tweede deling is denkgeest → lichaam (projectie), de derde deling is lichaam → lichamen (vermeerdering), de vierde deling is lichamen → woorden (conditionering).

De eerste deling, Denkgeest → denkgeest, is het begin van de dualiteit. In plaats van onveranderlijk Een lijkt er nu twee te zijn.
De tweede deling, denkgeest → lichaam is een onvermijdelijk gevolg van de keuze voor deling. De keuze voor deling, moet wel in vermeerdering resulteren. Puur denkgeest is grenzeloos, ook in zijn afgescheiden egovorm. Afscheiding moet dus wel vorm krijgen om afscheiden te forceren en het doen laten lijken dat het wel kan.
Projectie is het resultaat van deze onmogelijke, geforceerde gedachte, afscheiding lijkt nu mogelijk te zijn. Tevens leid de projectie af van de oorzaak, die nog steeds gelegen is in de denkgeest.
Dat wat we zijn, denkgeest is nu vergeten en opgeborgen in nog weer een verdere deling, het onderbewuste.
De derde deling, lichaam → lichamen, is het logische gevolg van de tweede deling, dat wat zich eenmaal deelt, blijft zich delen en vermeerderen. Zo ontstaat de wereld het resultaat van vermeerdering door middel van deling.
De vierde deling, lichamen → woorden, geeft alles een vaste plek, een identiteit, door middel van het te benoemen, het een betekenis te geven en het zo te conditioneren.

En daar zit ik dan een lichaam genaamd Annelies, vrouw, 58 jaar, vrouw van, moeder van, dochter van, familie van, vriendin van, kennis van, geboren en getogen Nederlander en nog een hele lijst van vastgestelde kenmerken die een bepaalde vastgestelde betekenis hebben en een geconditioneerde waarheid over wat ik denk te zijn uitdrukken. Een geheel nieuwe identiteit, totaal afgescheiden van ´mijn´ Ware Identiteit die nog steeds onveranderlijke non-dualistische Geest is.
Vragen, waarom is dit gebeurt, is een afscheidingsvraag die impliceert dat het heeft kunnen gebeuren dat onveranderlijke Eenheid zich kan afsplitsen, delen en vermeerderen.

Behulpzamer is me af te vragen ok, en wat nu?
Stoppen met optellen en delen en beginnen met terug tellen en helen.
Hoe?
We volgen de omgekeerde route en brengen alles stap voor stap terug naar de oorzaak, de denkgeest die het allemaal bedenkt.
We hebben immers gezien in een eerder blog dat de wereld die wij zien het omgekeerde is van wat Waar is.

We volgen dus de omgekeerde route en schrappen wat niet waar is. Ons hulpmiddel hierbij is Ware Vergeving:

Deling vier, ik neem de onmogelijke gedachte dat ik een lichaam met een naam ben te midden van allerlei andere lichamen en dingen die ik van namen, kenmerken en eigenschappen heb voorzien terug, en breng ze terug naar de bron die het bedacht, geprojecteerd en van namen, kenmerken en betekenis heeft voorzien. Ik vergeef mijzelf, schrap deze valse waarheid over mijzelf en anderen, dingen en situaties, en als waar aanneem, ter vervanging van wat ik Werkelijk Ben.

Deling drie, ik neem terug dat ik denk en geloof dat ik een lichaam ben en mijzelf alleen kan delen en vermeerderen door lichamelijke vermenigvuldiging of het vermenigvuldigen van dingen en situaties.
Ik vergeef mijzelf, schrap deze valse waarheid over mijzelf en als waar aanneem ter vervanging van wat ik Werkelijk Ben.

Deling twee, ik geef de projectie, mijn lichaam, lichamen, dingen en situaties, terug aan de denkgeest. En ik vergeef mijzelf, schrap dat ik er voor kies te vergeten dat mijn ware identiteit denkgeest is en ik vergeef, schrap dat ik kies voor projectie.

Deling een, ik geef de onmogelijke gedachte dat denkgeest ´twee´ kan worden door zich af te scheiden van Eenheid, terug aan de Ene Onveranderlijke Denkgeest. En vergeef mijzelf, schrap deze valse onmogelijke gedachte over mijzelf die ik gebruik als vervanging van wat ik Werkelijk Ben, Onveranderlijk Een in God.

Let wel, dit is geen nieuwe stap voor stap methode het is alleen een poging tot het beschrijven van het terugrollen van de loper van tijd en ruimte, waarin de vergissing die zich eerst deelt en vermeerdert, nu terugkeert door zich te verminderen te helen en tenslotte op te lossen in het NUL punt.

Dit lijkt misschien allemaal erg abstract en theoretisch, dat is het niet.
We zullen toch op een zeker moment, als we een pad volgen zoals de Cursus of een ander pad, elk pad, of we het nu een pad noemen of gewoon ons leven, want elk pad leid immers onvermijdelijk terug naar Eenheid, omdat we er nooit werkelijk uit zijn vertrokken, we zijn het alleen maar vergeten, zullen we er toch aan moeten geloven aan te nemen dat er letterlijk geen wereld is en dat wat we denken te zijn niets anders is dan een droom, een illusie over onszelf.
We kunnen wel de Cursus doen en de metafysica kennen en snappen, maar als we deze metafysica blijven dissociëren van ons dagelijkse leven heeft het doen van de Cursus of enig ander pad geen enkele zin, want dissociëren betekent immers niets anders dan afscheiden, wat dus alleen maar kan betekenen dat we toch liever voor egodenkgeest kiezen en dus als egodenkgeest de Cursus doen, zoals we heel ons leven ´doen´.
En weet je, ook dat maakt niets uit, want er is geen wereld, er is niets gebeurt en dus is het ontwaken uit deze droom die we de wereld noemen onvermijdelijk, want het is al gebeurt, omdat het niet gebeurt is…
Wat een grap, daar kan echt geen ´aardse´ grap tegenop… LOL, LOL, LOL

%d bloggers liken dit: