archiveren

Dagelijks archief: juni 23, 2014

TEKSTBOEKSTUDIEGROEP SOEST
Seizoen 2014/2015

Startend in september 2014 en doorlopend tot en met juni 2015, zal de Tekstboekstudiegroep Soest worden hervat.

Dit dagdeel zal lopen van 9.45 tot 13.15 uur (in totaal 3,5 uur, met een koffie/theepauze van 11.30 tot 11.45 uur).
Er zullen 10 bijeenkomsten zijn, telkens op de 3e vrijdag van de maand.

De data zijn: 2014: 12 september (2e vrijdag) – 17 oktober – 21 november – 19 december.

2015: 16 januari – 20 februari – 20 maart – 24 april (4e vrijdag) – 15 mei – 19 juni

De kosten: € 125,- Ingeval van later instromen € 12,50 per keer.

Plaats: Consistorie Rembrandtkapel, Rembrandtlaan 20 Soest

Route: http://www.npbsoest.nl (3 min lopen v.a. station Soestdijk)

Aanmelden: Door een mail te sturen naar annelies@ekeler.nl

Doelstelling Tekstboekstudiegroep
Het Tekstboek geeft een omschrijving van het denksysteem van de Cursus en van alle begrippen die erin voorkomen. Om de Cursus te kunnen toepassen, is het nodig het Tekstboek te bestuderen om zo het theoretische fundament van vergeving te gaan begrijpen. Dat is het belangrijkste doel van deze studiegroep.
Veel studenten ervaren het Tekstboek als moeilijk. Dat komt op de eerste plaats door de cyclische opbouw van de Cursus: thema’s worden opgepakt, weer neergelegd, en later opnieuw opgepakt en verder uitgewerkt. Een andere – nog belangrijker – reden is dat in het Tekstboek het denksysteem van het ego diepgaand uiteengezet wordt. Dit wordt naast het denksysteem van de Heilige Geest gelegd. Beide denksystemen zijn in onze denkgeest aanwezig en door dit contrast leren we om ze te onderscheiden, zodat we tegen het ego kunnen kiezen. We koesteren veel weerstand tegen het blootleggen van de diepere, onbewuste egolagen. Ook hierdoor lijkt het Tekstboek moeilijk. Wanneer we echter samen met Jezus, de auteur van de Cursus, de inhoud van het Tekstboek tot ons laten doordringen, heeft dat een sterk transformerende werking. We ervaren dan in onszelf het licht van de Heilige Geest.
De opzet van deze jaargroep, bestaande uit 10 studiedagen, is om dit te gaan ervaren en het denksysteem van de Cursus beter te gaan begrijpen. We beginnen de ochtend met een korte meditatie, waarin we Jezus’ begeleiding vragen. Op die manier studeren we rechtstreeks onder zijn leiding, en zijn aanwezigheid zal beslist voelbaar zijn. Vervolgens lezen we ieder om de beurt hardop een alinea, en daarna pauzeren we even om te kijken of er vragen of onduidelijkheden zijn. Waar nodig volgt een korte toelichting of uitleg. We zullen echter vooral de tekst zelf laten spreken en op ons laten inwerken. Soms is het echter behulpzaam enige uitleg te krijgen om de tekst beter te begrijpen. Het accent zal niet liggen op het voeren van discussies, interpretaties of het uitwisselen van ervaringen. Eerder zullen we in een studieuze en stille sfeer genieten van Jezus’ aanwezigheid en ons door hem laten onderrichten.

De bijeenkomsten vinden plaats in de consistorie van de Rembrandtkapel in Soest, een rustig gelegen locatie, goed bereikbaar met auto en trein.
De groep is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in de Cursus, zowel beginnende als meer gevorderde studenten. We lezen de Nederlandse uitgave en het is nodig deze in bezit te hebben.

Annelies Ekeler

%d bloggers liken dit: