archiveren

Dagelijks archief: maart 28, 2014

Het loslaten van het ego is het loslaten van een denksysteem, niet het loslaten van een lichaam, want er is geen lichaam wat überhaupt losgelaten kán worden. Er is alleen een gedachte over een lichaam, een gedachte die serieus wordt genomen en daardoor ontstaat er een illusie wat we ‘ons lichaam’ noemen.
Daarmee wordt het niet een werkelijk lichaam, maar een illusoire gedachte die we zien als een projectie, over een lichaam.
Alleen de gedachte over een lichaam kán dus losgelaten worden, en daarmee ‘sterft’ deze gedachte. Dat is de angst van de denkgeest, dat de gedachte, het hele egodenksysteem zal verdwijnen (sterven), niet dat er een lichaam zal sterven, want er is geen lichaam, alleen een gedachte over een lichaam.
Dus is de egodenkgeest er alles aan gelegen de herinnering aan ‘denkgeest’ zijn te ‘vergeten’, zodat alleen de projectie, dat wat we ons lichaam noemen, schijnbaar overblijft. En een autonoom bestaan los van zijn bron kan ervaren; de film van de egodenkgeest, die ‘vergeet’ dat het een film is.
Het loslaten van de gedachte van een lichaam kan dus nooit de dood van een lichaam betekenen, het betekent de ‘dood’ van het egodenksysteem, wat overblijft is de waarnemende, keuzemakende denkgeest die nu de ‘wetende’ of ‘zich herinnerde’ denkgeest is en nooit meer voor het lichaam als keuzeoptie kán kiezen. De keuze zal nu steeds automatisch voor HG/J Denkgeest zijn en het lichaam zal alleen nog gebruikt kunnen worden als middel om dit tot uitdrukking te brengen, zonder dat er nog identificatie is met het lichaam, want weer, er is geen ‘werkelijk’ lichaam. Het lichaam wordt het middel om Liefde tot uitdrukking te brengen in plaats van zonde, schuld en angst. Daarmee wordt het dus niet een liefdevol lichaam, of een liefdevolle persoon, want er is geen lichaam, dus ook niet een persoonlijke persoon.
Er zal alleen een ervaring van Liefde zijn uitgebeeld in nu de ándere film, die van HG/J Denkgeest.
Een uitbreiding van de Onpersoonlijke Liefde van God, die niets en niemand uitsluit, volledig Een is.

 

%d bloggers liken dit: