archiveren

Dagelijks archief: maart 24, 2014

Eerder in 2009 schreef ik al een blogje onder de titel ‘Onpersoonlijk’ (voor de liefhebber: https://illusje.wordpress.com/?s=Onpersoonlijk ).
Nu vanuit het ‘Onpersoonlijke’ voel ik opnieuw de inspiratie hier nog wat over op te schrijven.
En opnieuw zijn persoonlijke relaties in het dagelijkse leven de inspiratiebron.
Op de eerste plaats komt dan naar voren hoe in het dagelijks leven waarin relaties worden ervaren als relaties tussen lichamen, dingen en situaties, door de Cursus speciale relaties genoemd, worden gebruikt door de egodenkgeest om de denkgeest af te scheiden van Eenheid, terwijl het er in de vorm van het dagelijkse leven uitziet als een poging tot toenadering, uitgebeeld als toenadering tussen lichamen, dingen en of situaties.
Dus er is eerst een besef nodig waarbij de denkgeest beseft dat wat het (wij dus als denkgeest) ziet als een uiterlijke vorm, eigenlijk alleen een reflectie is van een innerlijke wens om afgescheiden te zijn. De weerstand om dit te willen zien is enorm, vergis je daar niet in. Het kost enorm veel moeite en levert veel weerstand op om iets wat niet kan toch schijnbaar te doen laten plaatsvinden. Het willen splitsen van Een in twee is onmogelijk, maar toch zijn wij (de denkgeest) daar voortdurend mee in de weer, door een schijnbare afscheiding te projecteren als beelden buiten ons (de denkgeest) en daar in te geloven en als waar aan te nemen.
En we zien dat willen splitsen terug in alle projecties, denk maar aan celdeling, kernsplitsing, enz., de egoprojecties hebben allemaal het kenmerk zich schijnbaar eindeloos te kunnen opsplitsen. En toch zijn het zinloze pogingen, want het blijven projecties en kunnen nooit van Een twee maken, hoe ver dat opdelen ook gaat. Het kan echter wel geloofd worden. En het terugherinneren in Eenheid gaat dus via het terugnemen en vergeven van dat geloof, waardoor vanzelf de herinnering weer terugkomt aan de onveranderlijkheid van Eenheid.

Alles wat wij als denkgeest ervaren in de wereld van geprojecteerde vormen en situaties kan dus worden gebruikt om verder in de afscheiding te gaan, wat dus alleen kan door erin te geloven, want het kan nooit ‘echt’ gebeuren, of we kunnen al dat geprojecteerde materiaal gaan zien als vergevingsmateriaal en kans om terug te herinneren in Eenheid, waar we nooit uit zijn weggegaan.

Als mooi voorbeeld van hoe dit werkt denk ik weer even terug aan de week die we doorbrachten bij de Foundation For A Course In Miracles in Temecula.
Ken Wapnick was een prachtig voorbeeld van ‘Onpersoonlijke Liefde’ met een hoofdletter.
Het zag er op het eerste gezicht uit als een uiting van een zeer persoonlijke liefdevolle aandacht voor iedereen persoonlijk. Het zag eruit alsof hij iedereen persoonlijk kende, precies het karakter, gewoontes en eigenaardigheden van die bepaalde persoon kende en iedereen precies daar benaderde en ontmoette waar deze persoon zich dacht te bevinden, gepaard gaande met heel veel humor en liefdevolle aandacht. En hij leek ook altijd tijd te hebben om met iedereen iets persoonlijks te delen en die persoon persoonlijk te helpen en te adviseren, precies op de manier die paste bij die bepaalde persoon.
En ja de Liefde spatte ervan af, daar kon niemand om heen het was duidelijk een reflectie een uiting een demonstratie van de Onpersoonlijke Liefde van God, iets wat de egodenkgeest eigenlijk absoluut niet wil horen.
De egodenkgeest hoort liever dat Ken het ‘ikje’ wat ik zo graag wil zijn liefheeft en aandacht geeft en héél speciaal maakt.
Maar deze persoonlijke speciale egoliefde gaat eigenlijk ook helemaal niet over het liefhebben van een persoonlijk ‘ikje’, want ook van de egodenkgeest is er maar één, dus hoezo persoonlijk?
Nee, de egodenkgeest heeft helemaal geen persoonlijk ‘ik’ doel, ook al lijkt dat zo, het heeft als doel zich af te scheiden van de Eenheid van God en gebruikt daarvoor projecties die eruit zien als afzonderlijke lichamen en situaties en wist vervolgens de herinnering aan het feit dat de denkgeest altijd de bron is en niet de vormen waarin zich dit ‘vergeten’ in uitprojecteert.

Het alleen zien van de Onpersoonlijke Liefde die Ken uitbreid is niet genoeg, het is wel een prachtige herinnering aan wat we werkelijk verlangen en een stimulans daarin terug te willen herinneren.
We zullen toch eerst eerlijk onze eigen weerstandsgedachten en blokkades onder ogen moeten zien die we voor de Liefde van God hebben opgeworpen, alvorens ze te kunnen vergeven en zo het terugherinneren mogelijk te maken.
De Onpersoonlijke Liefde van God kan ook niet nagespeeld, geveinsd of gekopieerd worden, want in Wezen zijn we (de denkgeest) al volledig Een in de Liefde van God.
Het is dan ook niet de angst voor God waar we bang voor zijn, want hoe kan Liefde bang zijn voor Zichzelf? We zijn bang voor de kracht van onze eigen ‘zijn’ als keuzemakende denkgeest en blijven ons liever verschuilen achter de schijnbare onschuld, kwetsbaarheid en slachtofferschap van de zogenaamde onbewuste egodenkgeest en de daarbij behorende projecties die we onze lichamen en onze wereld noemen.

Vrij zijn van alle speciale relaties, als resultaat van Ware Vergeving, betekend aldus geen verlies, het betekend vrij zijn van de identificatie met lichamen en vormen, wat overblijft is het Onpersoonlijke Denkgeest niveau. Voor de egodenkgeest is dit een gruwelgedachte, niet eens van wegen het verlies van het persoonlijke, maar van wegen de onvermijdelijke ontdekking dat lichamen en dingen niet bestaan, maar gedachtes en projecties zijn en dat de denkgeest voor 100% verantwoordelijk is voor wat het wil zien en ervaren. De egodenkgeest verbergt zich achter zijn eigen projecties en wil deze niet loslaten en kan deze zelfs niet loslaten, want het egodenkgeestsysteem is een gesloten denkgeestsysteem.
Het is dan ook niet de egodenkgeest de bereid is te vergeven, maar de waarnemende, keuzemakende denkgeest die zich niet helemaal meer identificeert met zijn eigen projecties en vermoed dat er een andere manier moet zijn.

Vrij zijn van iemand of iets betekend, dat ik me niet meer identificeer met een persoonlijk lichaam, niet met dat van een bepaalde persoon, niet met dat van een Annelies, niet met dat van wie of wat dan ook, maar de ander zie als Eén, onverbrekelijk verbonden.
En ik ervaar het dus elke keer weer als een geschenk als ik toch nog persoonlijke gedachtes tegenkom die ik aan Jezus mag (ver)geven, want ik wil niets liever dan de liefdevolle geschenken die erachter liggen in ontvangst nemen en delen met de hele ene denkgeest. En ja voor de zich nog met het ego identificerende denkgeest voelt dit als een regelrechte aanval en afwijzing, want de egodenkgeest leeft in de waan dat verlies van lichaamsidentificatie verlies van jezelf, het lichaam en dus de dood inhoud.
Dat is een zeer sterkte verdedigingsmuur, die door Ware Vergeving kan oplossen.

Ik ervaar derhalve het totaal Vrij zijn van iemand of iets als een groot geschenk, want alleen zo kan ik ‘de ander’ zien zoals deze werkelijk is, als één in God, als Liefde.
En tevens is dat precies de functie van de speciale relatie mits het wordt overgedragen aan Heilige Geest en of Jezus, als 100% vergevingskans en materiaal en als niets anders dan dat.
En nee de angst dat de Onpersoonlijke Liefde van God koud, niet betrokken, afstandelijk, onpersoonlijk maakt is ongegrond, want hoe kan een relatie die voortkomt uit de Liefde van God nou niet allen maar Liefdevol zijn? Het zal precies zo zijn zoals een Ken Wapnick demonstreerde en zoals ik hierboven beschreef.

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggers liken dit: