archiveren

Dagelijks archief: februari 18, 2014

Vergeven = Vrij Zijn

Vergeven en dan vrij zijn van zonde, schuld en angst en gaan met HG/J… zonder zonde, schuld en angst, Vrij zijn…
Dat is het, vergeven is vrij zijn van zonde, schuld en angst, en dan Gaan… en niet andersom eerst van alles gaan doen om mijzelf vrij te kopen van schuld en zonde! ”J” heeft geen martelaren nodig!!!:  ’Ik vraag niet om martelaren, maar om leraren.’ (ECIW T6.I.16:3)

Interessant in verband hiermee is ook het werk: ‘Introduction to the Study and Interpretation of Drama’ van Jan Willem Kaiser. Dat diep ingaat op het feit dat alle karakters in een drama de projecties zijn van de psyche van de toneelschrijver… zie: http://jwkaiser.blogspot.com/2009/10/introduction-to-study-and.html
Onder andere wordt hierin ‘Cerano de Bergerac’, alsook Shakespeare’s ‘The Merchant of Venice’, besproken:


Of zoals ECIW het zegt: ‘De wereld die wij zien weerspiegelt slechts ons eigen innerlijk referentiekader – de ideeën, wensen en emoties die de overhand hebben in onze denkgeest. ‘Projectie maakt waarneming’ (T13.V.3:5; T21.In.1:1).
Eerst kijken we naar binnen, besluiten welke wereld we willen zien en vervolgens projecteren we die wereld naar buiten, en maken haar tot de waarheid zoals wij die zien.’ (Vw.xi)

%d bloggers liken dit: