archiveren

Dagelijks archief: januari 18, 2014

Ceci n’est pas une pipe.

 Afbeelding

Dit is niet een pijp, inderdaad dit is een afbeelding van een pijp het is niet de pijp zelf, maar is de pijp zelf wel echt wat het lijkt te zijn?
Is het ooit iets anders dan een projectie?

Picture of me 1 (2)

Dit is niet Annelies, inderdaad dit is een afbeelding van Annelies het is niet Annelies zelf, maar is het lichaam ‘Annelies’ wel echt wat het lijkt te zijn?
Is het ooit iets anders dan een projectie?
Dat waar de afbeelding een verbeelding van is, is ook een verbeelding, namelijk een projectie van de gedachte die een lichaam ‘Annelies’ projecteert.  Er is dus nooit een lichaam ‘Annelies’, het is en blijft altijd een projectie.
En een projectie is nooit wat het lijkt te zijn, het is en blijft een projectie. Is de gedachte die projecteert dan misschien echt?
De gedachte die in staat is tot projecteren is wat ECIW een nietig dwaas idee noemt en door dit nietig dwaas idee serieus te nemen wordt de projectie verwezenlijkt en tot werkelijke gevolgen in staat geacht.
Is de projectie ‘Annelies’ tot werkelijke gevolgen in staat? Neen, net zomin als een figuur op een filmdoek werkelijk is en tot werkelijke gevolgen in staat is.
De oorzaak is altijd gelegen in de denkgeest, wat daar gedacht wordt is de oorzaak en het gevolg van wat de projectie lijkt uit te voeren.
De projectie, het lichaam, kan niets uit zichzelf, het is en blijft slechts een projectie vanuit de ene egodenkgeest, die zijn best doet om afgescheiden te blijven van zijn ware aard: denkgeest, door simpelweg te vergeten dat ‘hij’ denkgeest is en daardoor de dromer van de droom.
En droom genoemd, omdat het net als een droom, niet werkelijk is, maar alleen maar een gedachte symboliseert.
En de ene egodenkgeest kan alleen maar angst gedachtes symboliseren en projecteren. En doet dat vol overgave, zo worden er miljarden angstige filmpjes geprojecteerd waarbij lichamen centraal staan die doordat het velen lijken te zijn in staat zijn oorzaak en gevolg te zijn.
De ene egodenkgeest is nu volledig opgegaan in identificatie met lichamen die het zelf projecteert. Eén is veel geworden en de chaos is compleet. We zien door de bomen het bos niet meer en we zien de projecterende gedachte achter de bomen die het bos niet meer zien niet meer.

Nee dit is niet een pijp, dit is niet ‘Annelies’, dit is niet de wereld, dit is niet wat ik ben, dromen zijn niet waar, een projectie is een projectie, is een projectie, is een projectie…. ‘Niets wat ik zie… betekent iets… WdI.1, Ik begrijp niets wat…zie WdI.3 enz.

En zo begint dan de weg terug uit de droom van de egodenkgeest, door het terugnemen van al die dromen in de denkgeest en deze te vergeven, waardoor ze verdwijnen één voor één en oplossen in waar ze geboren werden als een nietig dwaas idee, uit het ‘niets’.

Wat blijft dan over? Waarheid en Waarheid, Eenheid, IS Liefde.

Zijn dan al die droombeelden die niet zijn wat ze lijken te zijn waardeloos?
Neen, als uiteindelijk gezien en geaccepteerd is dat ze niet zijn wat ze lijken te zijn, kunnen ze een andere betekenis en functie krijgen, niet langer die van angst en afscheiding, maar die van poorten in de muren van afscheiding, liefdevolle doorgangen waar doorheen gegaan kan worden olv Heilige Geest en of Jezus, beide symbolen voor poorten naar en verbindingen met de Waarheid.

De Heilige Geest kan alles wat je Hem geeft voor jouw verlossing gebruiken. (T28.VIII.1:1)

%d bloggers liken dit: