archiveren

Dagelijks archief: december 5, 2013

Je kunt alleen maar ‘iemand’—en daar bedoel ik de denkgeest mee en niet het lichaam—bereiken via de denkgeest, want alleen de denkgeest bestaat, ook al lijk je een lichaam aan te spreken. Als je dus vanuit lichaamsgerichtheid denkt houdt je jezelf voor de gek. Je zegt bijvoorbeeld iets tegen iemand vanuit de gedachte dat er iets aan de hand is met die persoon als lichaam, terwijl er op egodenkgeest niveau, er een aanvalsgedachte is. En aangezien die aanvalsgedachte de bron is, en niet wat er aan de hand lijkt te zijn op lichaamsniveau, wat immers onmogelijk is, zal het lijken of er op lichaamsniveau, het niet bestaande droomniveau, iets gebeurt, en aangepakt moet worden. Dus goede vormgerichte bedoelingen richting lichaam zullen niet begrepen worden, omdat er op denkgeest niveau (ego niveau) alleen maar aanvals- of verdedigingsgedachtes, afscheidingsgedachtes dus zijn, hoe goedbedoeld ze ook lijken te zijn. Wat dan alleen begrepen wordt zijn de egodenkgeest bedoelingen die achter de vorm schuilgaan, en die worden gezien en ervaren op dit egoniveau. Met als resultaat dat niets lijkt te lukken of te werken en iedereen tegen lijkt te werken.

Daarom is het belangrijk de (on)ware ego gedachtes op te sporen die schuil gaan achter de projecties die de onware gedachtes uitbeelden en daardoor ook behulpzaam kunnen zijn bij het opsporen van onware ego gedachtes, zodat deze vergeven kunnen worden. HG, je Juist-gerichte denkgeest, zal altijd je Ware Gedachtes onder al die onware omkeringen weten en bewaren, zodat als jij vergeeft en daardoor in je Juist-gerichte denken terugkomt, je dan vanuit HG Eerlijkheid kunt handelen en niet vanuit ego (on)eerlijkheid, want ego (on)eerlijkheid die gericht is op lichamen geeft altijd een vertekend beeld dat niet waar kán zijn.

Lichaamsgericht zijn is altijd een aanval, dat is de betekenis van ‘elke gedachte begint speciaal’. Als je lichaamsgericht bent zit daar altijd een speciale gedachte achter, hoe liefdevol de lichaamsgerichtheid ook lijkt te zijn. Dat wil niet zeggen dat je lichamen moet vermijden, ontkennen, afwijzen, zolang wij onszelf nog ervaren als aanwezig in een wereld, ook al is het een droom, nee integendeel, want je kunt het ook zien, als je dit weet en accepteert, als een reminder een uitnodiging, terug te keren naar de bron, de denkgeest en voor HG/J Leiding te kiezen in plaats van voor ego leiding.

Dan zal elke ontmoeting en elke vorm van communicatie onder leiding van Heilige Geest, oftewel de Juist-gerichte denkgeest staan en dan zal je in ware communicatie terechtkomen waarin geven en ontvangen echt één zijn. En dan zal alle angst verdwijnen uit elke vorm van communicatie en zal er vanuit Liefde gehandeld worden.

%d bloggers liken dit: