archiveren

Dagelijks archief: november 12, 2013

Oordeelloos kijken naar al je oordelen via J(uist)-gerichtheid, betekent al je oordelen tegenkomen en zien dat als de wereld als doel wordt gezien oordeel-gerichtheid het enige mogelijke is binnen dat denkkader. Je (de denkgeest) kan alleen oordeelloos kijken als eerst het oordeel-gericht denken wordt onderkent en ten volle wordt gezien voor wat het is en vergeven, het resultaat is dan tevens oordeelloos kijken. Het is absoluut een feit dat binnen het egodenken niet zonder oordeel gekeken kan worden, het onderkennen van dit feit zorgt voor een verschuiving van het denken naar oordeelloosheid, mits eerst wordt onderkend dat oordeelloos kijken binnen het egodenken onmogelijk is.
Oordeelloos kijken is niet iets wat je ‘doet’, maar is het resultaat van het kijken naar je oordeel over iets en bereid zijn dit te willen vergeven.
Een oplossing zoeken voor een probleem binnen het ego-oordelend-denken werkt niet en zal alleen maar de wanhoop en het oordelen vergroten.
Wat wel werkt is al het oordelen als vergevingskans te gaan zien, zo wordt het niet verworpen, of ontkend, maar hergebruikt.

Het is onmogelijk, zelf oordeelloos te kijken naar een oordeel.
Kijken door de ‘ogen’ van de egodenkgeest is immers een oordeel, het ego kán niets anders dan oordelend kijken, het is zijn ‘natuur’.

Oordeelloos kijken met de egodenkgeest naar een oordeel zal alleen leiden tot het wegstoppen van het oordeel, het negeren, het goedpraten, schuld voelen of het zogenaamd vergeten.
Het lijkt dan weg te zijn, maar dat is het niet, het sluimert gewoon door en zal zijn kop weer opsteken als er een vergelijkbare situatie voorbij komt.

Werkelijk oordeelloos kijken kan alleen als het oordeel gezien wordt en herkend wordt als afscheidingsgedachte en middel, gemaakt door de egodenkgeest, en er vervolgens wordt besloten dit niet meer als aanval of verdedigingsmiddel te gebruiken, maar het als vergevingsmiddel en kans te zien. Vervolgens kan dan de projectie en de oordelende gedachte teruggenomen worden, aan J/HG gegeven (de Juist gerichte Denkgeest) en vergeven worden.
Op deze manier wordt een oordeel niet meer als iets fouts gezien, maar als een geschenk, aangeboden via vergeving aan de hele ene denkgeest.

Elk oordeel laat zodoende zien waar nog een blokkade zit, en is dus erg behulpzaam bij het opsporen van blokkades.
Als je zo naar alle oordelen kunt gaan kijken, als detectoren voor blokkades die we voor Liefde hebben gezet, dan is het nog maar één kleine stap naar het laten oplossen ervan, via vergeving en zal terug herinneren in Liefde het onvermijdelijke gevolg zijn.

 

 

 

%d bloggers liken dit: