archiveren

Dagelijks archief: december 28, 2012

 

Het is niet de ‘zwaarte’ van leven of de hoeveelheid lijden dat bepaalt wanneer de denkgeest ontwaakt in zichzelf, het is de denkgeest die bepaalt, en ervoor kiest wanneer de projectie van zonde, schuld en angst stopt.
Ontwaken is niet beloond worden voor het lijden, is niet het opschonen van karma, is niet de beloning voor vele levens van lijden, is niet de beloning voor opoffering, ontwaken is niet het resultaat van geven en nemen.
Ontwaken is ook niet het resultaat van je best doen, hard werken, en het is ook niet de beloning van een speciaal jou goedgezinde God. Ontwaken is ook niet een speciale beloning voor uitverkorenen en ook niet de beloning voor dagelijks bidden, contemplatie, of meditatie.

Bovengenoemde opsomming van wat ontwaken niet is, kan echter wel gebruikt worden als vergevingsmateriaal, door al deze speciale egogedachtes terug te nemen in de denkgeest waar ze door middel van vergeving zullen oplossen in de Eenheid van de Geest.

Ontwaken is de beslissing van de denkgeest niet meer te geloven en te kiezen voor zonde, schuld en angst, maar deze te vergeven, dan ontwaakt de denkgeest in zichzelf, waar HIJ nooit uit is weggeweest.

It is not how ‘heavy’ your life is or the amount of suffering which determines when the mind awakens within itself, it is the mind which determines when the projection of sin, guilt and fear stops.
Awakening is not a reward for suffering, or the cleaning up of your karma, nor a reward for many lives of suffering, or a reward for sacrifice, awakening is not the result of giving and taking. Awakening is also not the result of doing your best, working hard, and it also is not a reward from a God who feels especially benevolent towards you.
Awakening is also not a special reward for a chosen one, nor is it a reward for daily prayer, contemplation or meditation.

The above catalog of everything awakening is not, can however be useful as forgiveness material, by taking back all of these ego-thoughts in the mind, where they can dissolve into the Oneness of Spirit through forgiveness.

Awakening is the decision of the mind to no longer believe in, or choose for, sin, guilt, and fear, but to forgive these, so that the mind awakens to itself, where it has never left.

%d bloggers liken dit: