archiveren

Dagelijks archief: april 23, 2012

 

Het inwendig gebed
is mijns inziens niets anders,
dan de omgang met een vriend,
van wie wij weten dat hij ons bemint,
en met wie wij daarom dikwijls samen komen,
om alleen en vertrouwelijk met hem te spreken.


The inner prayer
is in my opinion nothing more
than being in communication with a friend
whom we know loves us
and, because of that, with whom we often come together
privately to speak in confidence.

 

Teresa van Avila uit:
Geef mij van dat levend water.

 


%d bloggers liken dit: