archiveren

Maandelijks archief: april 2012

 

Het inwendig gebed
is mijns inziens niets anders,
dan de omgang met een vriend,
van wie wij weten dat hij ons bemint,
en met wie wij daarom dikwijls samen komen,
om alleen en vertrouwelijk met hem te spreken.


The inner prayer
is in my opinion nothing more
than being in communication with a friend
whom we know loves us
and, because of that, with whom we often come together
privately to speak in confidence.

 

Teresa van Avila uit:
Geef mij van dat levend water.

 


 

Het terugnemen van projecties is geen roof, geen diefstal, geen moord, geen verlies, geen offer.
Het is precies omgekeerd, projecteren is een poging tot moord, een poging te beroven, iets proberen af te pakken, verlies te laten lijden, te offeren.
De egodenkgeest, doet voortdurend een serieuze, doch vergeefse poging tot het wegnemen van dat wat altijd is en onveranderlijk is en nooit kan en zal veranderen en derhalve nooit weggenomen kán worden.

De egodenkgeest is in zichzelf al een onmogelijkheid, een onmogelijk denksysteem met daaruit vloeiende onmogelijke gedachtes en van onmogelijke gedachtes en ideeën kunnen alleen onmogelijke gedachtes en ideeën komen met bijbehorende onmogelijke projecties.
Dit is een gesloten onmogelijk gedachtesysteem het gedachtesysteem van de onmogelijke egodenkgeest.

Het terugnemen en vergeven van onmogelijke ideeën en gedachtes, met de daaraan verbonden projecties aan de bron waar ze ontstonden en van waaruit de keuze werd gemaakt ze te projecteren vanuit zonde, schuld en angst, kan daarom geen verlies betekenen. Terugnemen, vergeven en de andere keuze maken, geeft juist alles terug en hersteld Eenheid, hersteld Liefde.
En doet de ‘Zoon van God’, die Liefde is, ontwaken uit zijn dromen van angst, roof, moord, surrogaat vreugde en liefde, schaarste, lijden verdriet en verlies en terugkeren naar waaruit nooit is weggegaan.
En alles zal van deze onveranderlijke Liefde getuigen, alleen daarvan…

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is onmogelijk, zelf oordeelloos te kijken naar een oordeel.
Kijken door de ‘ogen’ van de egodenkgeest is immers een oordeel, het ego kán niets anders dan oordelend kijken, het is zijn ‘natuur’.

Oordeelloos kijken met de egodenkgeest naar een oordeel zal alleen leiden tot het wegstoppen van het oordeel, het negeren, het goedpraten, schuld voelen of het zogenaamd vergeten.
Het lijkt dan weg te zijn, maar dat is het niet, het sluimert gewoon door en zal zijn kop weer opsteken als er een vergelijkbare situatie voorbij komt.

Werkelijk oordeelloos kijken kan alleen als het oordeel gezien wordt en herkend wordt als afscheidingsgedachte en middel, gemaakt door de egodenkgeest, en er vervolgens wordt besloten dit niet meer als aanval of verdedigingsmiddel te gebruiken, maar het als vergevingsmiddel en kans te zien. Vervolgens kan dan de projectie en de gedachte teruggenomen worden, aan J/HG gegeven (de Juist gerichte Denkgeest) en vergeven worden.
Op deze manier wordt een oordeel niet meer als iets fouts gezien, maar als een geschenk, aangeboden via vergeving aan de hele ene denkgeest.

Elk oordeel laat zodoende zien waar nog een blokkade zit, en is dus erg behulpzaam bij het opsporen van blokkades.
Als je zo naar alle oordelen kunt gaan kijken, als detectoren voor blokkades die we voor Liefde hebben gezet, dan is het nog maar één kleine stap naar het laten oplossen ervan, via vergeving en zal terug herinneren in Liefde het onvermijdelijke gevolg zijn.

 

 

 

 


There are only thoughts, you are thinking thoughts, because you are a thought, you are only able to think, not with the brain, but with the mind. You can’t do anything else but think, because that is what you are; THOUGHT, everything you ‘see’ is a projected thought, the brain is a projected thought, with only one function to hide that you ARE only thought a thought from the mind.


 


Birthday

Een mooi ervaring in stille tijd op mijn verjaardag, tevens eerste Paasdag:
Iedereen benadrukt dat op Pasen jarig zijn toch wel heel bijzonder is.
En in stille tijd komt dan de inderdaad mooie ware symboliek, die ik er dan in aangeboden krijg als geschenk, naar boven:

“Vier dat ‘je’ niet geboren bent en niet zult sterven,
vier dat er niets is gebeurt, dat alles is vergeven,
vier het met het uitbreiden van dit grenzeloze, tijdloze geschenk van Liefde aan het hele Ene Zoonschap.”

 “Celebrate ‘you’ are not born and never will die,
celebrate nothing happened, everything is forgiven,
celebrate this with extending this limitless, timeless gift of Love, to the whole One Sonship.”


 

<span>%d</span> bloggers liken dit: