archiveren

Dagelijks archief: december 13, 2011

 

 


Remember to laugh.

“Geef deze Kerstmis de Heilige Geest alles wat jou pijn zou doen. Laat jezelf
totaal genezen, opdat jij samen met Hem anderen mag genezen,
en laten we samen onze bevrijding vieren door iedereen met ons te bevrijden.
Laat niets achter, want bevrijding is totaal, en wanneer jij die samen met
mij hebt aanvaard, zul jij die samen met mij schenken. Alle pijn, alle offers
en alle kleinheid zullen verdwijnen in onze relatie, die even onschuldig en
even machtig is als onze relatie met onze Vader. Pijn zal bij ons worden
gebracht en in onze tegenwoordigheid verdwijnen, en zonder pijn kan er
geen offer zijn. En zonder offer moet er wel liefde zijn.”
(T.15.XI.3:1-6)

“This Christmas give the Holy Spirit everything that would hurt you. Let yourself
be healed completely that you may join with Him in healing, and
let us celebrate our release together by releasing everyone with us. 
Leave nothing behind, for release is total, and when you have accepted it with me
you will give it with me. All pain and sacrifice
and littleness will disappear in our relationship, which is as innocent
as our relationship with our Father, and as powerful.
Pain will be brought to us and disappear in our presence,
and without pain there can be no sacrifice. And without sacrifice there love must be.”
(T-15.XI.3:1-6)Merry Christmas
And a Happy New Year

 

%d bloggers liken dit: