archiveren

Dagelijks archief: oktober 3, 2009

 

Een mooie ‘Hulp’ doorgeving gevonden op de website van Het Juwelenschip: http://www.juwelenschip.nl/ , van Reinoud Fentener van Vlissingen:

 

HULP

Mensen roepen om Hulp, want ‘alles’ faalde.

IK bied alle Hulp, on-onderbroken.

Mensen verbinden verwachtingen aan Mijn Hulp.

Het leven zal beter worden, zo menen zij.

Maar het zij gezegd: Mijn Hulp is eigen-aardig.

Mijn Vervullen is niet wenselijk, noch menselijk.

Mijn Vervullen is het vol maken van de maat van verzet.

Mijn Vervullen is de Hulp om tot onvoorwaardelijke Overgave te geraken.

Afstand doen van alle wensen en begeerten,

loslaten van alle streving en belang-hechting.

Ik onthef u aan alle middel-matigheid, die slavernij is,

Ik geleid u naar alle ondergang die uw gang is

en uitgang én ingang biedt naar Mijn Licht.

Zie, de Hulp maakt het leven vol Licht.

In de Hulp wordt alles omgezet in Licht,

verlost tot Liefdestraling zonder meer.

Welzalig de mens die om Hulp roept.

Mijn Hulp gaat alle perken te buiten, maar vooral te boven.

Mijn Hulp is volstrekt mate-loos,

en voert tot Verlossing

welke on-metelijk is immers?!

 

Zonsopgang

 

 

 

%d bloggers liken dit: