archiveren

Dagelijks archief: september 17, 2009

Werkelijk behulpzaam zijn is, de ander en mijzelf verlossen uit de gevangenis die ik voor hem en mijzelf heb gemaakt, door te vergeven.

De gevangenis die ik heb gemaakt bestaat uit gedachten van zonde/schuld/angst, naar buiten geprojecteerd op een zogenaamde buitenwereld die niets anders is dan een poging tot vluchten voor mijn eigen zonde/schuld/angst gedachten over mijzelf. De enige echte weg terug is het werkelijk vergeven van dit waan-gedachtesysteem dat alleen mijzelf en de zogenaamde ander gevangen houd in ‘Een nietig dwaas idee’.
Zo zullen wij beide bevrijd worden van wat nooit werkelijk was.

Elke hulp gegeven vanuit schuld/zonde/angst is niet werkelijk behulpzaam zijn, maar slechts een tijdelijk surrogaat. Het soort hulp dat uitput, afhankelijk maakt en zelfs verslavend is. Het soort hulp waarbij er alleen een gever is en een nemer in plaats van dat gever en ontvanger één zijn en daardoor geven en ontvangen één zijn. Hulp die voorkomt uit het zien van gebrek en schaarste in de vorm en men denkt de oplossing te moeten vinden en geven in die vorm, die gezien wordt als oorzaak van het probleem.

 

‘Je kunt veel doen ten behoeve van je eigen genezing en die van anderen als je in een situatie die om hulp vraagt, daar als volgt over denkt:

Ik ben hier alleen om werkelijk behulpzaam te zijn. Ik ben hier om Hem te vertegenwoordigen die mij gezonden heeft. Ik hoef me geen zorgen te maken om wat ik zal zeggen of wat ik moet doen, want Hij die mij gezonden heeft zal mij leiden. Ik ben tevreden daar te zijn waar Hij me wenst, wetend dat Hij me vergezelt.
Ik zal genezen zijn, wanneer ik toelaat dat Hij mij genezen leert.’ (T2.V.18:1-6)

 
En verder zegt de cursus nog over werkelijk behulpzaam zijn:
 

‘God wordt geprezen telkens wanneer een denkgeest leert volkomen behulpzaam te zijn. Dit is onmogelijk zonder volkomen niet-kwetsend te zijn, omdat deze twee overtuigingen wel moeten samengaan. Zij die werkelijk behulpzaam zijn, zijn onkwetsbaar, omdat ze hun ego’s niet beschermen en dus niets hen kwetsen kan. Hun behulpzaamheid is hun lofprijzing van God, en Hij zal hun lofprijzing van Hem beantwoorden omdat ze zijn zoals Hij en ze zich tezamen kunnen verheugen. God gaat naar hen uit en door hen heen, en er is grote vreugde in heel het Koninkrijk. Ieder die zijn denken veranderd heeft, draagt bij tot deze vreugde met zijn individuele bereidwilligheid erin te delen. Zij die werkelijk behulpzaam zijn, zijn Gods wonderdoeners, aan wie ik leiding geef tot we allen in de vreugde van het Koninkrijk verenigd zijn. Ik zal jou overal heenleiden waar je werkelijk behulpzaam kunt zijn, en naar al wie mijn leiding kan volgen via jou.’ (T4.VII.8:1-8)

 

 

florence_nightingale_lady_of_the_lamp

 

Na de super women in mij vergeven te hebben, nu dan de super Florence Nightingale, en super moeder Therese nog. Beide teruggegeven aan het Licht waar ze thuis horen. En laat ik me graag leren wel en hoe Werkelijk behulpzaam te zijn door mijn Innerlijke Leraar Jezus, die mij hierin voorgaat.

 

 

%d bloggers liken dit: