archiveren

Dagelijks archief: september 5, 2009

 

De auteur van Een cursus in wonderen is Jezus.

‘Deze cursus is van hem gekomen, want zijn woorden hebben je bereikt in een taal die je kunt liefhebben en begrijpen.’ (H23.7)

 

Dat kan veel weerstand oproepen in eerste instantie. Dat kan voor een ieder verschillende oorzaken hebben, maar vaak is 2000 jaar stevige conditionering door het christendom de oorzaak. Jezus heeft het christendom niet op poten gezet en hij was al helemaal niet zelf een christen. Jezus is door het christendom eigenlijk het symbool van het ego gemaakt gebaseerd op schuld/zonde en angst, gestorven voor onze zonde met als ultieme projectie in de vorm; de kruisiging..

Hoe anders is hij in Een cursus in wonderen:

‘De naam Jezus is de naam van iemand die mens was, maar in al zijn broeders het gelaat van Christus zag, en zich God herinnerde. Zo werd hij met Christus vereenzelvigd, een mens niet langer, maar één met God. De mens was een illusie, want hij leek een afgescheiden wezen te zijn, op zichzelf staand, in een lichaam dat zijn zelf leek weg te houden van het Zelf, wat alle illusies doen. Maar wie kan verlossen, tenzij hij illusies ziet en dan vaststelt wat ze zijn? Jezus blijft een Verlosser, omdat hij het onware zag zonder dat als waar te aanvaarden. En Christus had zijn vorm nodig, opdat Hij aan de mensen kon verschijnen en hen van hun eigen illusies kon verlossen.

Door zijn volledige vereenzelviging met de Christus – de volmaakte Zoon van God, Zijn enige schepping en Zijn gelukzaligheid, voor eeuwig zoals Hij en één met Hem – werd Jezus wat jullie allen zijn. Hij ging jou voor, zodat je hem kunt volgen. Hij leidt jou terug naar God, omdat hij de weg voor zich zag, en die volgde. Hij maakte een duidelijk onderscheid, voor jou nog duister, tussen het onware en het ware. Hij bood je een ultieme demonstratie dat het onmogelijk is Gods Zoon te doden, en dat zijn leven evenmin op enige manier door zonde en kwaad, kwaadwilligheid, angst of dood kan worden veranderd.’ (VvT.5.2,3)

 

En ja je kunt de cursus doen zonder Jezus als Helper te accepteren, maar onderzoek dan eerst waarom die weerstand er is het kan een machtige vergevingsles zijn, waarna Jezus misschien wel geaccepteerd wordt als Helper en je daar heel veel baat bij kunt hebben. De cursus zegt daar over:

 

‘Is hij Gods enige Helper? Nee, zeker niet. Want Christus neemt vele vormen aan met verschillende namen, totdat hun eenheid kan worden herkend. Maar voor jou is Jezus de drager van Christus’ enkelvoudige boodschap van Gods Liefde. Je hebt geen ander nodig. Het is mogelijk zijn woorden te lezen en er baat bij te vinden zonder hem in je leven te aanvaarden. Maar hij zou jou nog wat meer kunnen helpen als jij jouw vreugde en verdriet met hem wilt delen en ze beide wilt achterlaten om Gods vrede te vinden. Maar bovenal wil hij dat je zijn les leert, en die luidt als volgt:

 

Er is geen dood, want de Zoon van God is als zijn Vader. Door niets wat jij kunt doen, kan Eeuwige Liefde worden veranderd. Vergeet je dromen van zonde en schuld, en kom in plaats daarvan met mij mee om te delen in de opstanding van Gods Zoon. En breng al diegenen met je mee die Hij jou gezonden heeft om voor te zorgen, zoals ik zorg voor jou.’

(VvT.5.6)

 

‘In Hem vindt jij Gods Antwoord. Onderwijs dan ook met hem, want hij is met jou, hij is altijd aanwezig.’ (H23.7:7-8)

 

 

ctc

 

Teach only Love

Samuel Augustin September 2007

https://www.thecourseintongues.org/Teach_Only_Love.php

 

 

%d bloggers liken dit: