archiveren

Dagelijks archief: september 2, 2009

 

Ik zal de weg aanvaarden die U, mijn Vader, voor mij kiest om tot U te komen.
Want daarin zal ik slagen, het is immers Uw Wil.
En ik wil inzien dat wat U wilt evenzeer is wat ik wil,
en niets dan dat.

 
En dus kies ik ervoor te houden van Uw Zoon.
Amen.

(WdII.246.2:1-5)

de weg naar de hemel

 

Luisteren naar de Leiding van de Innerlijke leraar, de Gids, de Heilige Geest, Jezus vereist een totale wil tot luisteren en de bereidheid niet meer zelf te beslissen:

‘Geleidelijk aan leert hij hoe hij ervoor kan zorgen dat zijn woorden voor hem gekozen worden, door niet langer zelf te beslissen wat hij zeggen moet. Dit proces is niets anders dan een bijzonder voorbeeld van de les uit het werkboek die zegt: ‘Ik doe een stap terug en laat Hem de weg wijzen’. De leraar van God aanvaardt de woorden die hem geboden worden en geeft zoals hij ontvangt. Hij beheerst niet de richting van zijn spreken. Hij luister en hoort en spreekt.’ (H21.4:7-8)

En soms kan wat er wordt gehoord verbazing oproepen of ongeloof. En kan er het misverstand zijn dat wat van Jezus komt altijd liefdevol moet zijn voor iedereen. En dat is het ook uiteindelijk alleen hebben we daar vaak vreemde ideeen over, over wat ‘liefdevol’ is. Dat komt omdat wij met ons beperkte gezicht niet alles kunnen overzien en Jezus wel. De Cursus zegt hier het volgende over:

‘Een aanzienlijke belemmering bij dit aspect van zijn leerweg is de angst van Gods leraar over de geldigheid van wat hij hoort. En wat hij hoort kan zonder meer heel verbijsterend zijn. Het kan ook ogenschijnlijk helemaal niet van toepassing zijn op het voorliggende probleem zoals hij dat ziet, en kan de leraar zelfs met een situatie confronteren die hem in grote verlegenheid lijkt te brengen. Dit zijn allemaal oordelen die geen waarde hebben. Ze zijn van hemzelf en komen voort uit een armoedig zelfbeeld dat hij achter zich zou kunnen laten. Vel geen oordeel over de woorden die tot je komen, maar biedt ze in vertrouwen aan. Ze zijn veel wijzer dan de jouwe. Gods leraren beschikken over Gods Woord achter hun symbolen. En aan de woorden die ze gebruiken geeft Hij Zelf de kracht van Zijn Geest, en verheft ze van betekenisloze symbolen tot de Roep van de Hemel zelf.’ (H21.5:1-9)

 

 

German:
Vom Himmel hoch, da komm ich her,
Ich bring euch gute neue Mär;
Der guten Mär bring ich so viel,
Davon ich singn und sagen will.

English:
From heav’n on high I come to you, I bring to you glad tidings new;
I bring to you good tidings new;
Of that good news I bring so much,
Thereof both sing and tell I will.

 

%d bloggers liken dit: