archiveren

Dagelijks archief: september 1, 2009

‘Woede krijst slechts: ‘Schuld is werkelijk!’ De werkelijkheid wordt weggewist wanneer deze waanzinnige overtuiging als vervanging wordt genomen van Gods Woord. De ogen van het lichaam ‘zien’ nu; alleen zijn oren kunnen ‘horen’. De geringe ruimte die het inneemt en zijn ijle adem worden de maatstaf voor de werkelijkheid. En de waarheid wordt futiel  en verliest haar betekenis. Correctie heeft één antwoord op dit alles en op de wereld die hierop berust:

Je ziet slechts interpretatie voor de waarheid aan. En je vergist je. Maar een vergissing is geen zonde, en de werkelijkheid is door jouw vergissingen niet van haar troon gestoten. God regeert voor eeuwig, en alleen Zijn wetten heersen over jou en over de wereld. Zijn Liefde blijft het enige wat er is. Angst is een illusie, want jij bent zoals Hij.

Om genezing te kunnen brengen wordt het voor de leraar van God dus essentieel dat hij al zijn eigen vergissingen laat corrigeren. Als hij ook maar het kleinste spoortje irritatie in zichzelf bespeurt wanneer hij op iemand reageert, laat hij dan ogenblikkelijk beseffen dat hij een interpretatie heeft gemaakt die niet waar is. Laat hij dan naar binnen keren en zich richten tot zijn eeuwige Gids, en Hem laten beoordelen wat de reactie zou moeten zijn. Zo wordt hij genezen, en met zijn genezing wordt zijn leerling samen met hem genezen. De enige verantwoordelijkheid van de leraar van God bestaat erin de Verzoening voor zichzelf te aanvaarden. Verzoening betekent correctie, of het ongedaan maken van vergissingen. Wanneer dit tot stand is gebracht, wordt de leraar van God per definitie een wonderdoener. Zijn zonden zijn hem vergeven en hij veroordeelt zichzelf niet meer. Hoe kan hij dan iemand anders veroordelen? En wie is er dan nog die niet door zijn vergeving wordt genezen? (H18.3,4,)’

 

 


“Jesus bleibet meine Freude,
Meines Herzens Trost und Saft,
Jesus wehret allem Leide,
Er ist meines Lebens Kraft,
Meiner Augen Lust und Sonne,
Meiner Seele Schatz und Wonne;
Darum lass ich Jesum nicht
Aus dem Herzen und Gesicht.”

 

 

 

%d bloggers liken dit: