archiveren

Dagelijks archief: augustus 26, 2009

 

Een tijdloosheid waarin de tijd tot werkelijkheid is gemaakt, een deel van God dat zichzelf kan aanvallen, een afgescheiden broeder als vijand, een denkgeest in een lichaam: het zijn allemaal vormen van circulariteit waarvan het einde bij haar uitgangspunt begint, en bij haar oorzaak eindigt. (ECIW T27.VIII.7)


Een gesloten gedachte-circuit, niet in staat iets anders te denken dan dat, waar het voor gemaakt is.

Het begin en het eindpunt liggen in hetzelfde nietig dwaas idee, als de waarnemer-denkgeest dit ziet samen met J dus door HG Denkgeest, dan is het einde ego-denkgeest want die is simpelweg nooit begonnen….. !.

 

Ook in het Thomas evangelie in logion 18 zegt Jezus hetzelfde:

‘De volgelingen zeiden tot J: ‘Vertel ons hoe ons einde zal zijn:. ‘Hij zei: ‘Hebben jullie dan het begin gevonden, dat jullie nu het einde zoeken? Want waar het begin is zal het einde zijn. Gelukkig is degene die aan het begin staat: hij zal het einde weten en de dood niet proeven.’

 (Jouw onsterfelijke werkelijkheid blz. 181, Gary Renard, of Closing The Circle p.91, Rogier Fentener van Vlissingen)

 

 

 

 

 

Een van de lastigste zaken om aan te nemen en waar Een cursus in wonderen absoluut compromisloos is, is dat lichamen onmogelijk werkelijk kunnen communiceren. Het punt ook waarop, als dat begint te dagen, veel cursusstudenten afhaken of proberen de cursus naar hun ideeën aan te passen, wat overigens weer gewoon de weerstand van de egodenkgeest is.

Wij in deze wereld, die een droom is gedroomd door de dromer van de droom, volgens de cursus, zijn ons volledig gaan identificeren met de droom. En zijn ‘vergeten’ dat er een dromer is die dit alles droomt.

We zijn daardoor als kleine kinderen die naar een poppenkast voorstelling zitten te kijken en ons totaal identificeren met de poppen en er van overtuigd zijn dat de poppen leven. Zo zijn wij ook als kleine kinderen in de zin van spiritueel onvolwassen als wij denken dat wij ons lichaam zijn en dat andere lichamen los van ons staan. En omdat we wel de vage herinnering in ons dragen dat we eigenlijk Geest zijn dus één en onmogelijk te scheiden, besteden we wel ons hele leven aan pogingen lichamen te verenigen in speciale haat of Liefdesrelaties. En dat lukt nooit. Zolang we lichamen als de bron blijven zien blijven we binnen het denksysteem van het ego, die vooral door de pijn (alle vormen van angst) die dit constante zoeken en niet vinden met zich meebrengt in stand gehouden wordt. De Cursus zegt hierover:

 

Bedenk dit echter: bij een lichaam zijn is geen communicatie.En als je denkt dat dit wel zo is, zul jij je schuldig voelen over communicatie en zul je bang zijn de Heilige Geest te horen, omdat je in Zijn Stem je eigen behoefte aan communicatie herkent.

De Heilige Geest kan niet door middel van angst onderwijzen. En hoe kan Hij met jou communiceren zolang jij gelooft dat communiceren betekent jezelf eenzaam maken? Het is ongetwijfeld krankzinnig te geloven dat je door te communiceren in de steek zult worden gelaten. En toch geloven velen dat. Zij denken immers dat hun denkgeest privé moet blijven, of dat ze die anders zullen verliezen, maar dat als hun lichamen samen zijn, ze hun denkgeest voor zichzelf houden. De vereniging van lichamen wordt zo de manier waarop ze de scheiding der denkgeesten in stand willen houden. Want lichamen kunnen niet vergeven. Ze kunnen slechts doen waartoe de denkgeest opdracht geeft. (T15.VII.10: 5-6. 11:1-8)

 

Ware Communicatie kan pas plaatsvinden als we de identificatie met het lichaam volledig los durven te laten en volledig teruggaan naar de gedachte dat we geest zijn. Pas dan kan de Heilige Geest gebruik maken van onze waanbeelden en deze als kanaal van Ware Communicatie gebruiken. Dan pas ook zal onze Hulproep onmiddellijk worden verhoord. Dan pas ook zullen we elkaar herkennen en ontmoeten, niet als lichamen maar in de Geest, Thuis in God.

 

Let wel dit wil niet zeggen dat we ons lichaam moeten offeren, de ego denkgeest zal dit namelijk onmiddelijk als verdediging aanvoeren. Een verdediging die niets met winst of verlies van de vorm te maken heeft, maar puur de reflex is van het ego teneinde de verslaving instand te houden.

Nee luisteren naar HG/J betekend juist nooit iets kwijtraken of opofferen, integendeel het is juist ‘niets’ opgeven en er Alles voor terug krijgen.

 

Tip: op het blog van Rogier kan je middels een schijnbaar extreem voorbeeld meer hierover lezen: Read more about this subject on:  http://rogierfvv.xanga.com/710563416/tiny-mad-idea/

 

 

 

%d bloggers liken dit: