archiveren

Maandelijks archief: augustus 2009

 

 

Nergens ter wereld ben ik in gevaar.

Uw Zoon is veilig waar hij ook mag zijn, want U bent daar bij hem. Hij hoeft Uw Naam slechts aan te roepen en hij zal zich zijn veiligheid en Uw Liefde herinneren, want die zijn één. Hoe kan hij bang zijn of twijfelen of vergeten dat hij niet kan lijden, in gevaar kan worden gebracht of zich ongelukkig voelen, wanneer hij U toebehoort, geliefd en liefdevol, in de veiligheid van Uw Vaderlijke omarming? (WdII.244.1:1-3)

 

Picture5 - Beautiful Design from God

 

 

 


‘Woede is nooit gerechtvaardigd. Aanval heeft geen bestaansgrond. Hier is het dat de uitweg uit de angst begint, en hier ook zal die worden voltooid. Hier wordt de werkelijke wereld in ruil ontvangen voor dromen van verschrikking. Want op deze grond berust vergeving en is ze slechts natuurlijk.’ (T30.VI.1:1-5)

Ik heb dit erg misverstaan en alleen gelezen dat woede nooit gerechtvaardigd is en ik me juist schuldig ging voelen als er woede was. En daardoor weer voor de oude groef de verslaving van het ego koos, met als enige doel het ego instant te houden en woede als voedsel als brandstof aan het ego te geven.

Er zit meer achter heb ik ontdekt in de praktijk…

Inderdaad woede is niet te rechtvaardigen, maar dan in de betekenis dat ze niets is, ze vertegenwoordigt alleen maar de strijd binnen het ego droomgebied. Het gevecht van de egodenkgeest tegen zichzelf alleen gevoerd om hetzelfde ego in stand te houden. In die zin dient het geen enkel doel, vechten tegen windmolens. Heeft inderdaad geen enkele bestaansgrond.

Bedenk dan, leraar van God, dat woede een werkelijkheid ziet die er niet is; toch is de woede het zekere bewijs dat jij in de feitelijkheid ervan gelooft. Nu is een uitweg onmogelijk, tot je inziet dat je hebt gereageerd op je eigen interpretatie die je op de buitenwereld hebt geprojecteerd. (H17.9:7-8)

Maar zoals eerder is gezegd de Heilige geest kan alles gebruiken mits ik het hem aanbied.

En dat wordt bedoeld met dat door diezelfde woede helemaal onder ogen te zien en er samen met J naar, te kijken mij de uitgang uit de angst wordt getoond.

De woede aan het licht brengen er naar kijken samen met J, niet wegstoppen vanuit schaamte, schuld, zonde kortom angst. Dat is de enige uitweg, dan wordt niet op de eerste plaats de vorm als oorzaak gezien, maar het onderliggende angstmechanisme van de egodenkgeest, dáár ligt de oorzaak en daar ligt de oplossing, de enige uitweg uit de angst.

Woede geven aan HG/J ziet eruit als een klein woedend kind dat op de grond een driftaanval heeft en dan liefdevol opgepakt wordt door J en getroost wordt tot het kalm wordt.

En dan voelt vergeving als volstrekt natuurlijk en woede als volstrekt onnatuurlijk.

 

 

 

Hilf, Herr Jesu, laß gelingen,
Hilf, das neue Jahr geht an!
Laß es neue Kräfte bringen,
Daß aufs neu’ ich wandeln kann!
Neues Glück und neues Leben
Wollest du mir aus Gnaden geben.

 

 

 

Vader, vandaag laat ik de schepping vrij om zichzelf te zijn. Ik eer al haar onderdelen, waarin ik inbegrepen ben. Wij zijn één omdat elk deel de herinnering van U bevat, en de waarheid wel als één in ieder van ons moet stralen. (WdII.243.2)

 

 

Zion hört die Wächter singen,
Das Herz tut ihr vor Freuden springen,
Sie wachet und steht eilend auf.
Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig,
Von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig,
Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf.
Nun komm, du werte Kron,
Herr Jesu, Gottes Sohn!
Hosianna!
Wir folgen all
Zum Freudensaal
Und halten mit das Abendmahl.

 

 

 

 

De Heilige Geest kan alles wat je Hem geeft voor jouw verlossing gebruiken. Maar wat jij achterhoudt kan Hij niet gebruiken, want zonder jouw bereidwilligheid kan Hij het niet van jou wegnemen. (T25.VIII.1-2)

Alles wat ‘ik’ (de egodenkgeest, dus niet het ‘ikje’ de droomfiguur) denk over mijzelf, en anderen, wat ook niets anders is dan gedachten over mijzelf geprojecteerd naar buiten op zgn anderen, en wat zijn oorsprong vindt in de egodenkgeest, in angst, en waar ik nu eerlijk naar leer kijken aan de bron ervan, als waarnemende denkgeest, geef ik over aan HG/J denkgeest.

En al deze waangedachtes over mijzelf, (en anderen wat dus geprojecteerde gedachten over mijzelf zijn) zullen door de HG/J denkgeest omgezet worden in waardevolle hulpmiddelen die nu als helende gedachten over het hele Zoonschap worden uitgespreid en niet anders kunnen dan Helen.

Niets, maar dan ook niets is waardeloos aan de Zoon van God (één denkgeest) die zich terugherinnert en vergeven heeft in de Vader.

De genezen denkgeest zal alleen nog maar als kanaal voor het uitbreiden van Liefde kunnen dienen.

(zie ook de oefening in les 91 (WdI.91.8)

 

‘Ik zal genezen zijn, wanneer ik toelaat dat Hij mij genezen leert’ (T2.V.18:2-6)

 

 

 

 

Höchster, mache deine Güte
Ferner alle Morgen neu.
    So soll vor die Vatertreu
    Auch ein dankbares Gemüte
    Durch ein frommes Leben weisen,
    Dass wir deine Kinder heißen.


 

 

 

 

Ei! wie schmeckt der coffee süsse,
lieblicher als tausend Küsse,
milder als Muskatwein.

Coffee, Coffee, muss ich haben,
und wenn jemand mich will laben,
ach, so schenkt mir coffee ein!

Mmm! how sweet the coffee tastes,
more delicious than a thousand kisses,
mellower than muscatel wine.

Coffee, coffee I must have,
and if someone wishes to give me a treat,
ah, then pour me out some coffee!
 
 

 

Ontwaakt of verlicht is de toestand die terugkeert als de dromer van de droom-denkgeest volledig is teruggekeerd in de Denkgeest dus de denkgeest zich niet meer vereenzelvigd met de droom en een droom ‘ik’, met een-nietig-dwaas-idee met de egodenkgeest en zich in het moment waarop het ontstaat meteen weer oplost. Vandaar dat een ‘ik’ of een ‘persoon’ nooit verlicht of ontwaakt kan zijn.

 

 

Deutsche/English

Wir eilen mit schwachen, doch emsigen Schritten,
We hurry with weak yet eager steps,
O Jesu, o Meister, zu helfen zu dir.
O Jesus, O master, to you to help.
Du suchest die Kranken und Irrenden treulich.
You faithfully look for the sick and straying.
Ach höre, wie wir
Ah hear, as we
Die Stimmen erheben, um Hülfe zu bitten!
raise our voices to pray for help!
Es sei uns dein gnädiges Antlitz erfreulich!
May your gracious countenance give us joy!

 

 

Een tijdloosheid waarin de tijd tot werkelijkheid is gemaakt, een deel van God dat zichzelf kan aanvallen, een afgescheiden broeder als vijand, een denkgeest in een lichaam: het zijn allemaal vormen van circulariteit waarvan het einde bij haar uitgangspunt begint, en bij haar oorzaak eindigt. (ECIW T27.VIII.7)


Een gesloten gedachte-circuit, niet in staat iets anders te denken dan dat, waar het voor gemaakt is.

Het begin en het eindpunt liggen in hetzelfde nietig dwaas idee, als de waarnemer-denkgeest dit ziet samen met J dus door HG Denkgeest, dan is het einde ego-denkgeest want die is simpelweg nooit begonnen….. !.

 

Ook in het Thomas evangelie in logion 18 zegt Jezus hetzelfde:

‘De volgelingen zeiden tot J: ‘Vertel ons hoe ons einde zal zijn:. ‘Hij zei: ‘Hebben jullie dan het begin gevonden, dat jullie nu het einde zoeken? Want waar het begin is zal het einde zijn. Gelukkig is degene die aan het begin staat: hij zal het einde weten en de dood niet proeven.’

 (Jouw onsterfelijke werkelijkheid blz. 181, Gary Renard, of Closing The Circle p.91, Rogier Fentener van Vlissingen)

 

 

 

 

%d bloggers liken dit: