archiveren

Maandelijks archief: mei 2009

En dan komt de trein tot stilstand, eindelijk, terwijl ik toch al geruime tijd aan de noodrem hing, met piepende remmen, gillend ijzer over ijzer,

nog net voor de razende modderstroom die van de berg af komt denderen en alles met zich mee sleept naar zee…

Verdwaasd stap ik uit, de lege schoongespoelde ruimte in. In die lege ruimte zit ik uren spelend aan mijn vleugel, de enige plek waar ik ongestoord alleen kan zijn.

Alleen in het oog van de orkaan, hier wil ik blijven ongestoord samen met HG/J dáár wil ik één zijn met Alles…

 

Aanvaard je Vaders geschenk. Het is een Uitnodiging van Liefde aan Liefde om louter Zichzelf te zijn.
De Heilige Geest is Zijn geschenk, waarmee de hemelse rust aan Zijn geliefde Zoon wordt teruggegeven. (WdII.7.5:1-3)


 

Voor dit Pinsterweekend waarin we het feestje van de Heilige Geest vieren heb ik een bijzonder inspirerende luistertip.

Rogier Fentener van Vlissingen auteur van het boek ‘Closing the Circle’ en ook aanwezig en onderdeel afgelopen weekend van de seminar in Amsterdam in de Amstelkerk gehouden door Gary Renard, heeft een interview gegeven in de weekly radio show on Gnosticism, Ancient Religion and the Occult van Aeon Byte in New York.

Dit bijzonder inspirerende en geïnspireerde interview is te beluisteren onder onderstaande link.

 

http://www.thegodabovegod.com/

 

Er gaat een vrij lange intro aan vooraf van ongeveer een kwartier, maar dan begint Rogier zijn verhaal. En de volgende topics komen daarbij aan bod:

 

Topics Discussed:

 

The kernel theology and psychology of `A Course In Miracles’, as well as how it exactly works to aid spiritual growth.

*

The Gnostics elements of `A Course in Miracles’ including an illusionary world, salvific knowledge, an Cosmic Christ and more.

*

How certain popular esoteric books like Gary R. Renard’s `The Disappearance to the Universe’ and Ken Wapnick’s `Love Does Not Condemn’

complement `A Course in Miracles’ as well as tie it to other occult ideologies.

*

Understand the eclectic Pursah’s translation of the Gospel of Thomas and how it stands up to other translations.

*

Breaking down the Gospel of Thomas and other Scripture to find the timeless message of `A Course in Miracles’.

*

How the Apostle Paul is the antithesis of `A Course in Miracles’ as well as other schools of thought that seek enlightenment.

 

And much more!!!

 

Echt een aanrader, Rogier weet als geen ander verbanden te leggen, de zaken in een juist perspectief te zetten, en cirkels rond te breien. Zijn boek heet dan ook niet voor niets ‘Closing the Circle’.

 

ClosingCircle

 

Foto's Gary Renard 23-5 09 011   IMG_0594   

Ja het bezoek van Gary Renard en de seminar waren in een woord geweldig. Ik wil graag verwijzen naar een prachtig verslag in het tijdschrift ‘Diep’ van de Nederlandse uitgever van Gary Renard, Altamira Becht door A. Neroli, deze man heeft echt de essentie te pakken en ik zou het zelf niet beter kunnen beschrijven. De link waar je het artikel kunt vinden is: http://www.diepmagazine.nl/content/nieuws/Gary_Renard_in_Amstelkerk

 

 

En meer en meer komt het binnen, het bewustzijn, ja als ik werkelijk voor een non-dualistische weg kies en dat is voor mij de Cursus en dus ook wat Gary Renard doorgeeft, dan is er maar één gedachte mogelijk: Eenheid. En dat is totaal compromisloos, geen uitzonderingen. Als ik dat als mijn uitgangsgedachte neem, altijd geen uitzonderingen valt alles op z’n plek en is alles wat daar niet over gaat gewoon een afscheidingsgedachte. Zo simpel is het dus.

Dan betekent dat als ik iemand aanval, een aanval zie of mijzelf aanval ik altijd een totaal belachelijk zinloze poging doe Eenheid aan te vallen, en dat kan dus al niet, want niets kan Eenheid aanvallen, want dan is het geen Eenheid meer. En Eenheid kan niet kapot.

Dus ik val dan altijd ‘mijzelf’ aan, en waarom zou ik dat willen, wat win ik daarmee? He-le-maal niets…

En toch gaat de wereld, de droom daarover, voortdurend, dus wat kan dan alleen maar het enige antwoord zijn: ‘Vergeven’ zien dat het niet echt gebeurt is omdat het simpelweg onmogelijk is de Eenheid aan te vallen.

‘Niets werkelijks kan bedreigd worden,

Niets onwerkelijks bestaat.

Hierin ligt de Vrede van God.’ (ECIW Inl.2)

De boodschap is zo vreselijk simpel, dat we er voortdurend overheen kijken.

En in plaats van de wereld van de droom, van de afscheiding steeds maar weer te continueren door het te voeden met aanvalgedachtes, kunnen we het ook als kansen, reminders zien, voor de gedachte dat het gewoon niet kan en volkomen zinloos is,  dat er een andere manier moet zijn: Vergevingskansen niets meer en niets minder. De wereld is het vergevingsmateriaal is dat niet de mooiste functie die de wereld kán hebben? Het ligt voor onze neus, altijd bij de hand, elke seconde, de hele tijd, in elke gedachte, in elk ‘nu’ moment.

Het is dus belangrijk me het denksysteem eigen te maken en me daar aan te houden, dat vereist discipline en toewijding. Vandaar dat zo’n Een cursus in wonderen dan toch wel weer een dik boek is geworden, en Gary Renard van plan is elk jaar met een boek te komen en een Kenneth Wapnick boekenwinkels vol schrijft. En dat is prima, dat hebben we nodig, van die Levende Liefdevolle Reminders, die niets anders zijn dan onze herinnering aan wat we in werkelijkheid zijn: Geest en Eén in God…

 Hoe het was? Geweldig! 

Maar gelukkig hebben we de foto’s nog…

zie onder Photos. 2 pagina’s!

 

Hieronder volgt nog een artikeltje naar aanleiding van de nieuwe editie van Gary’s eersteling, “De verdwijning van het universum.” van de hand van de vertaler, Rogier Fentener van Vlissingen.

                                   garyplaatje                                     

                 IMG_3466-s       IMG_3456-s

Meneer Renard, neem ik aan?

Dr. Livingstone, I presume? Dat waren de beroemde woorden van Stanley. Zo vergaat het ons bij het lezen van De verdwijning van het universum van Gary Renard in de opnieuw vertaalde tweede editie die in de lente voorhanden zal zijn, als vóórlopertje op het verschijnen van De Liefde heeft niemand vergeten, dat rond Kerst 2009 het licht zal zien. Een kans dus voor een nieuwe kennismaking en een verdere verdieping.

Gary Renard is iemand die je echt kent, maar niet heus. Zijn ervaringen die de basis van zijn boeken zijn, lijken onwaarschijnlijk, maar toch gewoon. We kennen hem omdat hij alles zo openlijk met ons deelt, maar hij verbijsterd ons toch ook steeds weer door zijn avonturen, echter… het verhaal sleept je mee, en als we al studenten van de Cursus waren, dan zal Gary’s verhaal behulpzaam zijn bij het verdiepen van onze ervaringen. Als we nog nooit van de Cursus gehoord hadden, dan zouden we er nu waarschijnlijk naar op zoek gaan, zoals dat ook met Gary zelf gebeurt in het eerste boek.

In een toestand die vaak het midden lijkt te houden tussen consternatie en herkenning, wordt hij door zijn nieuwe leraren, Arten en Pursah, reïncarnaties van de apostelen Thaddeus en Thomas, geleid om de Cursus te gaan bestuderen, terwijl een doorlopende reeks van ontmoetingen met dit tweetal hem helpt om het alles in een razend tempo (ook al duurde het 10 jaar), te integreren in zijn leven. De meesten van ons zouden waarschijnlijk de blauwe wagen hebben gebeld, maar in Gary hield dat gevoel van herkenning toch de overhand, en zodoende is hij ons ook tot voorbeeld en sleept ons mee tot steeds verder gaande verdieping van ons eigen werk met de Cursus. Het heeft zin om na de Verdwijning, het tweede boek, Jouw onsterfelijke werkelijkheid te herlezen, omdat er een opbouw in zit. Het derde boek De Liefde heeft niemand vergeten is de klap op de vuurpijl (DLHNV verwacht eind 2009).

Rogier Fentener van Vlissingen

http://www.xanga.com/rogierfvv

 

              

Gary Renard als levend voorbeeld van het ‘nietig dwaas idee’ wat zich uitspeelt in wat wij ruimte en tijd noemen.

Voor wie dit nieuw is:

Gary Renard’s boeken, ‘De verdwijning van het universum’, ‘Jouw onsterfelijke werkelijkheid’,  en ‘De Liefde is niemand vergeten’, zijn ontstaan uit een dialoog die plaatsvond vanaf het begin van de negentiger jaren van de vorige eeuw, tussen Gary en twee ‘Verheven Meesters’ Arten en Pursah.

Deze zgn. Verheven meesters blijken, beelden (projecties) te zijn uit een volgende incarnatie en tevens uit vorige incarnaties. Gary zal in zijn volgende incarnatie Pursah zijn, en een relatie hebben met Arten. Ondertussen is Gary ook een incarnatie van de apostel Thomas en Pursah dus ook. Arten is een incarnatie van de apostel Thaddeüs, en leeft nu als Cindy Lora, die dus de volgende keer als Arten zal terugkeren en met Gary, dan Pursah samen leeft en samen in dat leven zullen ontwaken.

In de laatste Nieuwsbrief van Gary Renard verteld hij hierover en op zijn website kan je kennismaken met deze Cindy Lora, die hij in dit leven al ontmoet.

Het leuke hiervan is dat het alles wat ik denk te weten over tijd en ruimte volkomen op z’n kop wordt gezet, een van de favoriete bezigheden van Een cursus in wonderen trouwens, je wereld volledig op z’n kop zetten.

Ook het begrip reïncarnatie wat volgens de algemene begrippen ook een lineair begrip is en als ‘echt’ wordt beschouwd door degene die erin geloven wordt hierdoor volledig onderuit gehaald. Ruimte en tijd zijn illusies van de denkgeest die denkt afgescheiden te zijn van de Eenheid, van God en deze afscheiding in stand houd door op allerlei manieren, door juist het idee van tijd en ruimte als waar aan te nemen, de ontdekking van deze vergissing aan het oog probeert te ontrekken.

Gary laat zien door deze voor het ego enorm ingewikkelde onmogelijke constructie, dat het hele tijd en ruimte gebeuren een holistisch gegeven is en dat alles tegelijkertijd plaatsvindt.

Volgens ECIW is er maar Een Waarheid, volkomen heel en volstrekt ondualistisch.

Er is ook maar één ego, één waanidee, één afscheidingsidee, waardoor in woorden van ECIW De Zoon van God denkt dat het onmogelijk mogelijk is, nml. afscheiden van de Eenheid.

Wat ik dus waarneem als miljoenen aparte deeltjes, mensen dingen enz. kan niets anders zijn dan één afscheidingsgedachte vanuit de ene Zoon van God die een droom (nachtmerrie) heeft van afgescheiden te zijn van de Eenheid. Dus is die Ene Zoon van God, die Geest is en niet zijn projecties (de wereld) wel al deze projecties in de zin van dat hij al die droombeeldjes lijkt te zijn. Ongeveer zoals als wij dromen in onze slaap ook al de figuren zijn die daar in voorkomen, maar ondertussen komen al deze figuren in mijn slaapdroom uit mijn geest voort,

maar ben ik ze niet.

Ik ben dus niet mijn projecties, ik projecteer ze vanuit de denkgeest, derhalve ben ik geest.

Zo kan ik los komen van de identificatie met de droomfiguur en het als waarnemer waarnemen.

Gary laat dit dus door zijn eigen leven zien aan ons, en Gary is een vertegenwoordiger van de ene ontwakende denkgeest die dit door projecties, zoals Gary, in de droom laat doorschemeren. In termen van ECIW is de Zoon van God langzaam aan het wakker worden en herinnerd zich stukje bij beetje wat hij in werkelijkheid is. Als symbool en hulp bij dit herinneren zijn er de Heilige Geest en Jezus, die de brug vormen tussen de droom en wat ik Werkelijk ben en de droom gebruiken als leermateriaal/vergevingsmateriaal.

Deze van oorsprong christelijke termen kunnen heel veel weerstand oproepen, maar deze weerstand kan niet anders gezien worden dan de weerstand van het ego, dat het gewoon niet herkend het is immers bedacht om de afscheiding in stand te houden.

Onder leiding van de Heilige Geest en Jezus (of een anders voor ons behulpzaam symbool) mogen wij al die weerstand Vergeven, zien voor wat het is, een droom van afscheiding en het teruggeven aan de bron de geest.

Het hoofdthema in de boeken van Gary Renard is dan ook Vergeven. Door de blokkades die wij in onze ‘dromen’ (ons dagelijks leven) tegenkomen te vergeven zal vanzelf dat wat we werkelijk zijn: Liefde,  overblijven, want ‘De Liefde is niemand vergeten.’

En is dat niet een prachtige nieuwe functie die ik mag geven aan mijn leven, zoals les 62 zegt: Vergeving is mijn functie als het licht van de wereld.

LEESTIP: ‘In and Out of the Hologram, Vivace’. Een buitengewoon duidelijk en boeiend artikel van Rogier Fentener van Vlissingen te lezen op zijn blog: http://rogierfvv.xanga.com/697509589/in-and-out-of-the-hologram-vivace/

Website Gary Renard: www.garyrenard.com

de E-nieuwsbrief: http://www.hhemarketing.com/author/renard/e_news/renard_mar09.htm

En luister ook eens naar Gary Renard´s podcast:  http://genebogart.com/podcasts/GaryRpcst-ep029.mp3

Dit blog kan je kijk op de wereld die je denkt te zien en te kennen totaal op z’n kop zetten, je bent dus gewaarschuwd.

Dit blog gaat o.a. over de Amerikaanse schrijver Gary Renard, over zijn boeken die gaan over de totale ommekeer in zijn eigen leven als gevolg van een merkwaardige gebeurtenis die als volgt beschreven staat achterop zijn eerste boek:

De verdwijning van het universum

‘Hoe zou jij reageren als je rustig zittend in je huiskamer plotseling werd geconfronteerdmet de verschijning uit het niets van een mysterieus koppel, dat je doodleuk meedeelt dat ze “verheven meesters” zijn, die gekomen zijn om jou de schokkende geheimen van het bestaan te onthullen en je de wonderbaarlijke kracht van gevorderde vergeving te leren.112 bellen? Een therapeut bellen? Of een pizza bestellen.

 

Toen dit Gary Renard overkwam in 1992, koos hij ervoor naar het duo op zijn bankstel te luisteren (en veel onbetamelijke vragen te stellen). Het resultaat is dit opzienbarendeboek: zeventien geestelijk uitdagende en alle bekende padente buiten gaande gesprekken gedurende een tiental jaren, die het leven van de auteur een totaal andere richting gaven, en de wereld een compromisloze spirituele leer schonken die is voorbestemd de geschiedenis van de mensheid te veranderen.’

 

Dit boek en ook zijn tweede boek Jouw onsterfelijke werkelijkheid neemt ons mee op een reis achter de wereld die we zo goed denken te kennen en waar we zo vertrouwd mee zijn. Maar waarin velen van ons toch altijd een vaag gevoel van zich niet helemaal thuis voelen ervaren. Een reis die we samen maken met Gary door zijn ervaringswereld die ook de onze zal blijken te zijn als we steeds dieper mee worden gevoerd tot in de diepste spelonken van onze denkgeest. Waar we geconfronteerd worden met onze angsten, onze blokkades die ons beletten werkelijk te leven en te zijn wie we in wezen Zijn. Gary laat ons zien zonder hoogdravende, vage en ingewikkelde intellectuele spirituele taal te gebruiken hoe we middels het pad van vergeving aan de hand van onze innerlijke leraar weer bij ons Zelf terug kunnen komen waar we in werkelijkheid nooit zijn weggeweest.

De bron van waaruit deze leer komt is Een cursus in wonderen.

Een zeer directe compromisloze, ondualistische snelweg naar de Waarheid.

 

In dit blog beschrijven Rogier Fentener van Vlissingen en Annelies Ekeler, hoe het werken aan de vertaling ook hen meevoerde in dit totale compromisloze vergevingsproces en besloten deze ervaring te delen met geïnteresseerde die een gezonde aversie hebben tegen het vaak zweverige en mooi makende nog verder in de droom verzinkende new age gebeuren. Wat eigenlijk niets anders is dan het ontlopen van de waarheid zoals het vluchten in drank, drugs, sex, eten en wat al niet ons ook aanbied. Ware spiritualiteit vereist moed, doorzettingsvermogen en een hele hoop bereidwilligheid en durf al je angsten onder ogen te zien en vervolgens te vergeven. Dan krijgt het wonder van het ‘anders’ kijken een kans. En hiervoor hoeft niets opgeofferd te worden, integendeel alles zal sterker intenser beleefd worden met veel meer plezier, niet meer als vervanger van leegte maar een vol beleven in geluk en vrijheid.

Annelies

 

Rogier’s Engelstalige blog:

http://www.xanga.com/RogierFvV/profile/

 

 

 

Er is een gedachte over gisteren, er is een gedachte over morgen, er is een gedachte over nu, er zijn honderden gedachten, ze zijn allemaal NU. Ze spelen niet in een verleden of in een toekomst ze spelen in de denkgeest en dat is altijd NU, ik denk ze NU en NU en NU er is niets anders, ook deze gedachte is NU. En het woord NU is slechts een omschrijving van, een gedachte over NU…

 

 

 

 

 

 

Ongerustheid, onrust, angst voor toekomst, verleden, een voorgevoel zijn uitingen van het ego, teneinde de tijd te continueren. Het zijn tijdsbelevingen, dus afkomstig van de ego-denkgeest, die droomt van gebeurtenissen langs een tijdlijn, een horizontale beleving. Dit alles ‘(ver)geven’ aan de Heilige Geest is erkennen en herkennen wat IS: Geest, tijdloos, Eén. Dit is de enige werkende bedoeling en functie van belevingen.

‘Jij zult de Hemel vinden. Alles wat je zoekt, op dit ene na, zal wegvallen.’ (WdI.131.5:2)

 

 

‘Er is geen wereld!
Dit is de kerngedachte die de cursus probeert te onderwijzen. Niet ieder is bereid dit te aanvaarden en ieder moet zo ver gaan als hij zich kan laten leiden langs de weg die hem naar de waarheid voert.
Hij zal terugkeren en weer verder gaan, of misschien een tijdje ervoor terugwijken en terugkeren eens weer.
Maar genezing is het geschenk van hen die bereid zijn te leren dat er geen wereld is en die les nu kunnen aanvaarden. Hun bereidheid zal hun de les aanreiken in een vorm die zij kunnen begrijpen en herkennen.
Sommigen zien die plotseling in hun stervensuur en staan op om haar te onderwijzen. Anderen vinden haar in een ervaring die niet van deze wereld is, en die hun laat zien dat de wereld niet bestaat, want wat zij aanschouwen moet wel de waarheid zijn, en toch weerspreekt dat duidelijk deze wereld. En sommigen zullen haar in deze cursus vinden en in de oefeningen die we doen vandaag. Het idee van vandaag is waar omdat de wereld niet bestaat. En als ze inderdaad het product van je eigen verbeelding is, dan kun jij haar bevrijden van alle dingen die je haar ooit hebt toegedacht, louter door al de gedachten te veranderen die haar die uiterlijke verschijningsvormen hebben verleend.’ (WdI.132.6:2-8:3)

 

‘There is no world!

This is the central thought the course attempts to teach. Not everyone is ready to accept it, and each one must go as far as he can let himself be led along the road to truth. He will return and go still farther, or perhaps step back a while and then return again.

But healing is the gift of those who are prepared to learn there is no world, and can accept the lesson now. Their readiness will bring the lesson to them in some form which they can understand and recognize.

Some see it suddenly on point of death, and rise to teach it. Others find it in experience that is not of this world, which shows them that the world does not exist because what they behold must be the truth, and yet it clearly contradicts the world. And some will find it in this course, and in the exercises that we do today. Today’s idea is true because the world does not exist. And if it is indeed your own imagining, then you can loose it from all things you ever thought it was by merely changing all the thoughts that gave it these appearances.

(WpI.132.6:2-8:3)’

 

Alleen de Heilige Geest kan zien dat wat het ego (ego-denkgeest) ziet en denkt dat het waar is, een droom is, en daarom niet de Waarheid.

 

Dat zien is het werk van de Heilige Geest. En de Heilige Geest is niets anders dan de vertegenwoordiging van wat er werkelijk is: Geest. Het is niet iets ergens buiten, het is wat we (geest) in werkelijkheid zijn.

 

De herinnering aan de Heilige Geest, dat wat we zijn, is aanwezig in alles wat wij denken te zien.

 

Er is geen wereld, er is een droom over een wereld, een universum. De dromer van die droom, is nog altijd geest en niet zijn droom- projecties. De droom- projecties waar maken is het werk van de ego-denkgeest dat gedeelte van de Geest dat droomt van afscheiding, en droomt dat dat de waarheid is.

Maar net als in de slaapdroom, is er niets verandert aan de werkelijkheid. Als de afgescheiden droom- denkgeest ontwaakt bevind deze zich nog steeds veilig rustend in God, in Geest, onveranderlijk héél.

 

Een beroep doen op de Heilige Geest, zodra ik waarneem dat ik de afgescheiden droom-gedachtes als waar zie, is niets anders dan afstemmen op wat werkelijk is: Geest, en het idee van de afgescheiden aparte, ego-denkgeest loslaten en Vergeven, geven aan de Heilige Geest, de brug naar Geest, naar de Werkelijkheid, naar God..

 

Ondertussen speelt de film, de droom van afscheiding, gewoon zijn verhaal van afscheiding af, in eindeloze avonturen van angst/speciale liefdes/heldendom/slachtofferschap/ mooie plaatjes/lelijke plaatjes, zich afspelend in een decor van planeten, natuur,… enz. enz. een spannende film, maar een film, een projectie vanuit de denkgeest, meer is het niet.

 

Niets van dat alles is Waar. De Waarheid  die nooit is weggeweest wordt slechts versluierd door deze droomflarden, die mits gezien voor wat ze zijn: ‘niets’ , in ‘niets’ oplossen…

 

Iedere keer dat ik vergeef, mijn misverstand geef aan de Heilige Geest, want dat is het werk van de Heilige Geest (de herinnering dus van wat werkelijk is) lost er weer een stukje van de (droom) film op.

 

 

 

 

 

 

 

<span>%d</span> bloggers liken dit: