archiveren

Maandelijks archief: maart 2009

Kan liefde pijn doen…

Kan pijn liefde zijn…

Gaan pijn en liefde samen…

Kan liefde gemis zijn…

Gaan liefde en gemis samen…

Nee, nee, nee…

Maar wat ervaart dit alles dan…

Wat is de heimwee, waarnaar is het wurgende verlangen…

Dit gruwelijke spel…

Dit schijngevecht met schaduwen…

Deze angstige koortsige droom van afscheiding, die troost zoekt in wat geen liefde kán zijn.

Een dolend zoeken met gesloten ogen in het donkere duister van de nacht.

Deze gruwelijke droom, zal deze ooit eindigen, waar hij begon, in het niet…

Eindigend in de schijndood van een droom.

Of ontwakend in Liefde?

Loslaten van het onware is wakker worden in het Ware, waardoor alle surrogaat in een keer is verdwenen.

Laat het zijn wat het is en worden wat het zal zijn, zonder angst, zonder schaamte.

Liefde is Liefde en kent geen tegengestelde, ik wil het ervaren, aangeraakt worden door de Liefde van God, Liefde die alles insluit…

De Liefde is niemand vergeten…

Ik ben de liefde vergeten, help het me herinneren door te vergeven wat het niet is…

 

Verwachtingen op ego niveau zullen altijd heen en weer kaatsen tussen uitkomen en teleurstelling. Verwachtingen op ego niveau zullen nooit blijvend resultaat bieden. Verwachtingen op ego niveau hebben als doel de afscheiding in stand te houden.

 

Verwachtingen volkomen loslaten en aan HG/J  geven zullen altijd blijvend resultaat geven.

De enige werkende verwachting kan derhalve alleen maar zijn: ik laat alle verwachtingen los die ik kan bedenken en vertrouw volkomen op Heilige Geest die mij verwacht…

Verwachtingen op HG niveau hebben als doel loslaten/vergeven,  zodat ik me weer Thuis weet in God. Van waaruit Inspiratie weer voluit kan en mag en zal stromen…

 

 

Iedereen in mijn leven is een helper, een helper dieper de afscheiding in of een helper naar Huis. Of ik identificeer mij volledig met de droomfiguur die vanuit egodenkgeest is geprojecteerd, en mij daardoor het slachtoffer doet lijken van een krankzinnige wereld van aanval en verdediging eindigend in de grote sloscene: de dood. Of ik neem mijn plaats in van waarnemer die ziet dat wat ik denk te zien, projecties zijn met als doel afscheiding. Als waarnemer, als denkgeest kan ik de keuze maken, voor angst of voor Liefde.

Kies ik voor Liefde dan zal ik zien dat alle zogenaamde personen, dingen en de ontmoetingen daarmee een film is die mijn blokkades laat zien die ik, in de hoedanigheid van het ego, opgeworpen heb voor het bewustzijn van de aanwezigheid van Liefde.

Dan kan ik de keuze maken deze blokkades, deze gedachtes van angst los te laten aan de Heilige Geest/Jezus te geven en te vergeven.

En zo kan het dan zijn dat ik plotseling mezelf zie in een theaterzaal, waar het doek op gaat en alle acteurs alle zogenaamde rollen, personen die in mijn leven een rol hebben gespeeld, de schurken en de niet schurken, de helden, de winnaars, de verliezers, de zielige, de handige, de onhandige, de gluiperige, de achterbakse, de knappen de lelijken, de grappige, de sterken, de zwakken, de zieken, de gezonden, de koppige, de makkelijken, de sukkels, de slimmerikken, de zielige, de dappere, de hoofdrollen en de bijrollen, alle projecties, een diepe buiging maken in één groot vergevingsgebaar dat ik in ontvangst neem met een groot wederzijds applaus van dankbaarheid. Het doek valt;  Ik rust in God…

Amen

 

Is hij Gods enige Helper? Nee, zeker niet. Want Christus neemt vele vormen aan met verschillende namen, totdat hun eenheid kan worden herkend.
Maar voor jou is Jezus de drager van Christus’ enkelvoudige boodschap van Gods Liefde.
Je hebt geen ander nodig.
Het is mogelijk zijn woorden te lezen en er baat bij te vinden zonder hem in je leven te aanvaarden. Maar hij zou jou nog wat meer kunnen helpen als jij jouw vreugde en verdriet met hem wilt delen en ze beide wilt achterlaten om Gods vrede te vinden. Maar bovenal wil hij dat je zijn les leert, en die luidt als volgt:

Er is geen dood, want de Zoon van God is als zijn Vader.
Door niets wat jij kunt doen, kan Eeuwige Liefde worden veranderd.
Vergeet je dromen van zonde en schuld, en kom in plaats daarvan met mij mee om
te delen in de opstanding van Gods Zoon. En breng al diegenen met je
mee die Hij jou gezonden heeft om voor te zorgen, zoals ik zorg voor jou.

(ECIW H5.6:1-12)

 

Het Grote Ontwaken

 

‘Ik geef jou aan de Heilige Geest als deel van mijzelf.

Ik weet dat jij zult worden bevrijd,

tenzij ik jou gebruiken wil om mijzelf gevangen te zetten.

In naam van mijn vrijheid kies ik jouw bevrijding,

omdat ik inzie dat we tezamen zullen worden bevrijd.’

 

(T15.XI.10:5-7)

 Zoals ik in het vorige bericht al vermeldde verhaalt dit blog over een proces. Een proces waarin wij onze ervaringen delen die wij doormaken tijdens het vertalen en werken aan de boeken waar wij samen bij betrokken zijn. Een proces waarin het universum zal verdwijnen, we onze onsterfelijke werkelijkheid ontdekken en waarin we ontdekken dat de liefde niemand heeft vergeten, De weg naar de waarheid vindend via het proces van het afbouwen van het ego waardoor uiteindelijk de cirkel rond zal zijn en de ware boodschap van “J” duidelijk zal worden: “Teach only Love”, “Onderwijs enkel Liefde”.

 

          RenardLiefde400            

 

Zoals je aan de covers kunt zien zijn twee van de 5 boeken al in het Nederlands vertaald.

Aan het derde boek van Gary Renard wordt nog gewerkt en zal uitkomen onder de titel ‘De Liefde heeft niemand vergeten’ (DLHNV) uitgegeven door Altamira-Becht.

Het vertaalproces van het boek Take me to truth. Undoing the ego, door Nouk Sanchez en Tomas Vieira, is onlangs begonnen.

Dit boek zal uitkomen onder de titel ´De weg naar waarheid. Het afbouwen van het ego.´ (DWNDW) uitgegeven door Synthese.

Het boek ´Closing the circle.´  (CTC)door Rogier Fentener van Vlissingen is nu nog alleen in het Engels te verkrijgen, maar loopt als rode draad door het hele persoonlijke afbouw/vergevings-proces heen en is uitgegeven door O-Books.

Annelies

 

Rogier’s Engelstalige blog:

http://www.xanga.com/RogierFvV/profile/

 

 

%d bloggers liken dit: