archiveren

Dagelijks archief: februari 26, 2009

 

Dit is een prachtige tekst van Joe Jesseph over speciale relaties, en de Heilige relatie.
Ik vind de tekst zo goed dat ik ‘m graag wilde vertalen en hem met jullie delen.

Alle relaties in deze wereld beginnen als speciale relaties – zonder
uitzondering.
De wereld zelf is geboren uit de wens speciaal te zijn.
De wens om afgescheiden te zijn van de éénheid van de Hemel IS de
wens een speciaal individu te zijn.
Het lichaam en de wereld zijn gemaakt door het ego om als huis te
dienen voor speciaalheid – een relatie waarin God niet zou kunnen
binnen dringen- een plaats waarin geen plaats is voor éénheid of
werkelijke liefde.

Wij zijn in deze wereld gekomen om speciaal te zijn en speciale
relaties te hebben.
Zonder deze motivatie om afgescheiden en speciaal te zijn zouden we
niet kunnen denken dat we hier zouden zijn.
Niets wat het lichaam en de wereld ons lijkt te bieden zou ook maar
enige aantrekkingskracht op ons uit kunnen oefenen.

Daar afscheiding en specialiteit het idee van individu dat ze (ego)
schijnt aan te bieden onmogelijk maakt, was al wat het ego kon doen
illusies maken die hun bron in de denkgeest van de Zoon niet hebben
verlaten – onze denkgeest.

De illusie van een afgescheiden lichaam en een wereld van
afscheiding is gemaakt, om alles heel echt te laten lijken en ons er
zodoende van te weerhouden ooit nog terug te kunnen keren naar de
bron van de wereld, die zich in onze denkgeest bevind.
Onze zintuigen zijn gemaakt om ons te bedriegen (Les 151), en ze
zijn heel overtuigende leugenaars.
Zij houden ons weg van de werkelijkheid.

Maar alles wat het ego heeft gemaakt kan gebruikt worden door de
Heilige Geest, die ons geloof in afscheiding en intense wens naar
speciaalheid kan wegnemen.
Speciale relaties, onder begeleiding van Jezus of de Heilige Geest,
kunnen Heilig worden, maar er is een valkuil.
Binnen een heilige relatie, ook al is het maar voor een oogwenk, kan
niemand uitgesloten zijn – geen enkele speciale relatie uitgezonderd.
Liefde omhelst alles als één.

Nodig Jezus uit binnen je speciale relatie en iedereen komt met hem
mee.

Dit vindt het ego niet leuk.

Men kan zeggen dat er maar een heilige relatie bestaat.
Het is de relatie die men krijgt als binnen de relatie die
plaatsvindt, Jezus uitgenodigd wordt in onze denkgeest.
Als deze relatie is geaccepteerd, worden alle relaties heilig.

(Meer algemeen gezegd: de enige heilige relatie die mogelijk is is
die we hebben met de Aanwezigheid van Liefde in onze denkgeest,
ongeacht welke naam we het geven, of is gesymboliseerd..)

(T-15.XI.10:10-12:) “Aanvaard het heilig ogenblik nu dit jaar
geboren wordt, en neem in het Grote Ontwaken jouw plaats in, die zo
lang onvervuld is gebleven. Maak dit jaar anders door het helemaal
hetzelfde te maken. En laat al je relaties voor jou heilig worden
gemaakt.”

Het is niet nauwkeurig om te spreken over “een heilige relatie” als
in een relatie hebben met één bepaald persoon, en niet met andere,
zoals bijv: “Oh ik had een heilige relatie met mijn vader”, of “Ik
heb een heilige relatie met mijn man” dit is slechts speciaalheid in
vermomming.

Speciale liefde lijkt in eerste instantie misschien op echte Liefde,
tot er iets gebeurt, waardoor het even snel in speciale haat
verandert, hoewel de haat ook ondergronds kan smeulen, en zich
alleen uit in irritatie of ongemakkelijke gevoelens. Een zekere
indicatie voor het herkennen van een speciale relatie is het
uitsluiten van andere mensen.

Dat een heilige relatie alles omvat wil niet zeggen dat men met
iedereen sex moet kunnen hebben, of iedereen moet omhelzen, of aan
alle wensen van iedereen moet voldoen.
Alle relaties bevinden zich in de denkgeest, het is geen zaak van de vorm of
gedrag.
Als de relatie met Jezus (of de Heilige Geest – de Aanwezigheid van
Liefde) gevestigd is in de denkgeest, zijn alle relaties heilig
ongeacht de vorm die ze aannemen.
Het zal altijd de beste en meest gepaste uitdrukking van Liefde zijn
onder die bepaalde omstandigheden.

Een van de problemen met het traditionele Christendom is dat het
Jezus speciaal heeft gemaakt en heeft aangemoedigd een speciale
relatie met hem na te jagen.
Hij werd gezien als de enige Christus – de enige zoon van God, en
dus ook de speciale zoon en speciale verlosser.
Mensen bidden tot Jezus voor speciale gunsten:”Bezorg me een baan,
een partner, geld, succes.” (“Oh, en tussen haakjes, straf mijn
vijanden, of hou in iedere geval niet zo veel van hun als van mij”.)
En dan zijn er nog diegene die beweren dat Jezus de enige weg is
naar verlossing, en alle andere spirituele en religieuze stromingen
daardoor uitsluit als weg naar vrede en verlichting.
Jezus is voor vele een speciaal object voor liefde of voor andere
een speciaal object voor haat geworden.

De reden waarom Jezus gekruisigd moest worden is dat hij NIET
speciaal was en dit ook niet onderwees. En het ego haat dit idee!

Dus, in ECIW maakt Jezus duidelijk dat hij NIET speciaal is en
geen speciale relatie aanbied.
In plaats hiervan laat hij zien dat hij onze broeder is in Christus
en wat hij aanbied is een Heilige relatie die alle relaties
transformeert zonder uitzondering.
Als men in een staat van Juist Denken (right-mindedness) is zijn er
eenvoudig weg geen speciale liefdes of speciale haat objecten meer
mogelijk.
Er bestaat alleen broederschap in de eenheid van God en Christus,
wiens niet-afgescheiden relatie het prototype is van de relaties die
wij in deze wereld ervaren.

(T-14.V.8-9:1-5):
“Vrede zij dan ook met eenieder die een leraar van de vrede wordt.
Want vrede is de erkenning van volmaakte zuiverheid, waarvan niemand
uitgesloten is. In haar heilige cirkel is iedereen opgenomen die God
als Zijn Zoon geschapen heeft. Vreugde is zijn eenheid brengende
eigenschap, waarbij niemand wordt buitengesloten om eenzaam onder
schuld gebukt te gaan. De macht van God trekt iedereen in haar
veilige omarming van liefde en verbondenheid binnen. Sta in stilte
in deze cirkel en haal alle gekwelde denkgeesten ertoe over zich met
jou te verbinden in de veiligheid van zijn vrede en heiligheid. Houd
hierin met mij verblijf, als leraar van de Verzoening, niet van
schuld.

Gezegend ben jij die samen met mij onderwijst. Onze kracht is niet
van ons afkomstig, maar van onze Vader. In schuldeloosheid kennen we
Hem, zoals Hij ons schuldeloos kent. Ik sta binnen in de cirkel, en
roep jou op tot vrede. Onderwijs vrede met mij, en sta samen met mij
op heilige grond.”

(T-22.VI.5: 1-4):
“Ten overstaan van een heilige relatie is er geen zonde. De vorm van
de dwaling wordt niet langer gezien en de rede, verbonden met de
liefde, kijkt kalm naar al die verwarring, en stelt slechts
vast: “Dit was een vergissing”, En dan corrigeert dezelfde
Verzoening die jij in je relatie hebt aanvaard de dwaling en legt er
een deel van de Hemel voor in de plaats. Hoe gezegend ben jij die
toelaat dat deze gave wordt gegeven!”.

Joe.

 

 

 

Joe Jesseph overleed op 18 oktober 2008

Auteur van:

A Primer of Psychology According to A Course in Miracles

by Joe R Jesseph

  

                                     A Primer Psychologie Accordi ...                                        

 

 

%d bloggers liken dit: