archiveren

Dagelijks archief: februari 14, 2009

 

En laat ik nu eens over mijn weerstand tegen verschijnselen als Valentijsdag heenstappen, aan HG/J geven en al mijn vrienden (inclusief denkbeeldige vijanden, ook verlossers maar dan in een andere verpakking) van nu en die ik ooit ben tegengekomen, nog zal tegenkomen, uit vorige dromen, die nog geboren moeten worden en een rol gespeeld hebben of nog gaan spelen in mijn script en mijzelf, zien in het Licht van de Liefde wat we Zijn…..

‘Waartoe dient jouw broeder? Jij weet het niet, omdat jouw functie jou niet duidelijk is. Verleen hem geen rol waarvan jij je inbeeldt dat die jou geluk moet brengen. En probeer hem niet te kwetsen wanneer hij niet de rol op zich neemt die jij hem hebt toebedacht in wat jij als de bedoeling van jouw leven droomt. In iedere droom die hij heeft vraagt hij om hulp, en jij kunt hem die bieden als jij de functie van de droom op dezelfde manier ziet als Hij die alle dromen als middel kan gebruiken om de functie die Hem gegeven is te dienen. Omdat Hij de dromer liefheeft, en niet de droom, wordt elke droom tot een geschenk van liefde. Want in het middelpunt daarvan staat Zijn Liefde voor jou, die elke vorm die de droom maar aanneemt met liefde verlicht.’ (ECIW T29.V.6.1-7)

Een Happy Valentijns-Dream-day vandaag (en morgen en eigenlijk altijd)

 

Hé als Jezus de kruisiging al niet als ‘werkelijk’ ervoer, en er iets heel anders mee bedoelde, waarom moet ik dat dan zonodig wel blijven volhouden en er zo’n drama van maken? En om dat blije feit te vieren doen we het ‘feestje’ op Golgotha nog een keertje over en nu een ‘beetje’ anders:  (Rogier heeft er op zijn blog ook over geschreven in het Engels dus voor de liefhebbers: http://www.xanga.com/RogierFvV )

 

%d bloggers liken dit: